Szent Margit leánygimnázium, Székesfehérvár, 1947

SZÉKESFEHÉRVÁRI TANKERÜLET A SZÉKESFEHÉRVÁRI ÁLLAMI (VOLT KÖZSÉGI) / ÁRPÁDHÁZI SZENT MARGIT LEÁNYGIM NÁZIUM ÉVKÖNYVE AZ 1947-48. TANÉVRŐL AZ ISKOLA FENNÁLLÁSÁNAK 31. ÉVÉBEN. KÖZZÉTESZI: Dr. SZARKA GÉZA IGAZGATÓ. f. k.: Dr. SZARKA GÉZA. - Nyomatott DEBRECZENI I. KÖNYVNYOMDÁJÁBAN, Szfvár.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék