Szemészet, 1904 (41. évfolyam, 1-4. szám)

1904-01-31 / 1. szám

Melléklet az „Orvosi Hetilap“ 5. számához. r SZERKESZTIK : SCHULEK VILMOS és GRÓSZ EMIL. 41-ik évfolyam. 1, szám. 1904. januárius 31. TARTALOM: Oldal Schulek Vilmos: A szempár közös működését bizonyító kísérletek 1 Pór Dezső: Látóidegsériilésekröl.. ... .... ... ... ... ... ... ............ 26 Fe kete Sámuel: Közlés a székesfővárosi szent-István közkórházból: I. Daeryoadenitis acuta ............. ... ................... ... ... ... 34 II . Ulcus rodens corneae ... ........ ... ... ... ... ... ........ 35 III. Sarco ma chorioideae az első stádiumban ... ... .......... 36 IV. Sympathies szemgyuladások ... ........... ... ... ... ....... 37 Im re József: Kimutatás Hódinezö-Vásárhely Erzsébet-,szemkórházá­nak 13 évi működéséről........ .......................... .......................... 40 Gró sz Emil: A szent-István közkórház trachomaosztályának műkö­dése az 1903. évben . ... .. ... .................................. 65 Ir odalom-szemle ............ ......... ... 69 Fo lyóiratok átnézete ................................. ... ... . ... 73 Veg yesek . ... ........................ ................. ......... .. ........... ... 75 BU DAPEST. A PESTI LEOVI»-TÁRSULAT KÖNYVNYOMDÁJA. 1904. f

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék