Szemészet, 1907 (44. évfolyam, 1-2. szám)

1907-03-03 / 1. szám

Melléklet az „Orvosi Hetilap“ 9. számához. r Magyarország szemorvosai egyesületének hivatalos közlönye. MEGINDÍTOTTA FOLYTATTA HIRSCHLER IGNÁCZ 1864-ben. SCHULEK VILMOS 1881-1904. SZER K E SZ TI: G lR, Ó S Z E ISA. X I-, 44-ik évfolyam. 1. szám. 1907. márczius 3. TARTALOM: Oldal Török Ervin: A szem tuberculosisáról és annak gyógyítása tuberculinnal .... 1 Blaskovics László: A székesfővárosi szt. István-kórház trachomaosztályának 1906. évi működése...................... . ... ... ... — ... .......... ... — 37 L eitner Vilmos: A budapesti „Stefánia“ gyermekkórház szemészeti osztályának működése az 1906. évben ................................................. ... . 47 Magyarország szemorvosainak egyesülete (Blaskovics László) ... 51 Irodalomszemle (1906. októbertől deczemberig.) Scholtz Kornél és Vermes Lajos 52 Könyvismertetés (Vermes Lajos) _ _ ... ... ... .................................. .... 59 V egyesek : A heidelbergi szemésztársaság Graefe-emlékünnopélye... ... ... .. ... ... 60 A budapesti egyetemi szemklinika betegforgalma az 1906. évben .. ........... 61 A pécsvárosi közkórház szemészeti osztályának működése 1906. évben ... .. 61 Halálozások ... ... ... ... ... .. ... ... — ... ... . . — — ... 62 Magántanári képesítés ......... ... — ... — — ... ... ... .. 62 S chulek Vilmos szemklinikái betegsególyzö alap. ... ... — ... ... ... — 62 Az 1500 frankos Middlemore-díj ... ... ... — ... ... ... ................... ... 62 BU DAPEST. A PESTI LLOYD-TÁRSULAT KÖNYVNYOMDÁJA. 1907.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék