Szemészet, 1908 (45. évfolyam, 1-4. szám)

1908-02-16 / 1. szám

Melléklet az „ORVOSI HETILAP“ 7. számához. / MAOAARORSZÁO SZEMORVOSAI. EH VÉSI''LÉTÉNEK HIVATALOS KÖZLÖNYE M E GINDITOTTA Ff) L Y TATTÁ HIIiSCHLER IGNÁCZ S< III LEK VILMOS 1864-ben SZERKESZTI 1881 1904 GRÓSZ EMIL IV». óví'olyam. 1. szám 1908. íWiruár KJ. TARTALOM: I. Közlések a budapesti kir. mag.v. tudomány-egyetem szemklinikájáról. («rósz IC in i 1 : A budapesti kir. magyar tudomány-egyetem szemklinikájának működése az 1905., 190(5. és 1907. évben 1 I. Bevezetés. (Járó betegek, klinikán ápoltak, operálások. Oktatás. Laboratorium és könyvtár. Betegsegélyezés, személyzet, budget. Függelék : Betegforgalom fejlődése, hallgatók száma.) Irta : (»rósz Emil tanár. II. Betegforgalom. Közlik: Barlay János, Békés Dezső, Imre József, Berzfeld Karola, Bétliy Aurél, Spanyol Béla doktorok. III. A 1 a b o r a t o r i u m m ti k ö d é s e. Közli : Biró Ödön dr. IV. A n a g y o b b o p e r á I á s o k s t a t i s z t i k á j a. Közli : Ifj. Imre József dr. Vermes Lajos : Adatok a conjunctivitis vernalis aetiologiájához. kórsziivettaná­hoz'’és therapiájához ... .. .. 34 Sclioltz Kornél: Adatok a dohány- és alkohol-neuritis előfordulásának ismere­téhez ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..... . .. .. 45 Biró Ödön: Az ophthalmoreaetioról ... ... ... ... ... ... 53 II. Blaskovics László : A budapesti magy. kir. állami szemkórház ... ... ... . .. (>2 Imre József: Kimutatás a» hódmezővásárhelyi Erzsébet-szemkórház működésé­ről az 1905., 1901). és 1907. években ... . .. ... _. ... _ ._ 07 Genersicli Margit: A eollargol használatáról ... .. .. .. ... ... 70 Lettner Vilmos: A fiatalkori vakság okai és elhárítása ... ... . ... ... 75 Eisenstein Jakab : A veleszületett szemhéj-c<dobomáröl ... 34 III. Magyarország szemorvosainak egyesülete .... ... __ .. ... ... ... ... ... 88 Irodalomszemle 1907. januártól novemberig. (Scholtz Kornél és Vermes Lajos.) 89 K ö iiy v ismertei és (Vermes Lajos.) 98 Vegyesek 99 BF HABEST A PESTI LLOYD-TÁRKI LAT KÍVXYVNYO.MDÁJA 1908

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék