Szemészet, 1912 (49. évfolyam, 1-4. szám)

1912-05-19 / 1-2. szám

Melléklet az „ORVOSI HETILAP“ 20. számához y MAGYARORSZÁG SZEMORVOSAI EGYESÜLETÉNEK HIVATALOS KÖZLÖNYE MEGINDÍTOTTA HIRSCHLER IGNÁCZ 1864-ben SZERKESZTI FOLYTATTA SCHULEK VILMOS 1881-1904 GRÓSZ EMIL 49. évfolyam 1—2. szám 1912. május 19 TARTALOM: Orósz Emil: A trachomaellenes védekezés Magyarországon......... ............. ... 1 I mre József: Adatok az alkalmazkodás tanához .............. ............................ 13 I fj. Liebermann Leó: A szemhéjszéli gyuladások gyógyítása noviform-kenőcscsel 21 Rados Endre: Adatok a retina tuberculotikus elváltozásainak ismeretéhez _ 24 R ados Endre: A caruncula lacrymalis fibromája s néhány megjegyzés ezekről általában ........ .......................- — ... — -................— ......................... 32 W aldmann Iván: Látóidegsérülés .......- _ .............. ... .............- .............. 35 R osenfeld Miksa: Ozaena mydriaticumok használata után ............................... 36 B ogdán Aladár: A szemgolyó rögzítése hályogmütéteknél ... .......................... 37 Szokolik Ede: Módosított Kuhnt-féle expressor _. ... ..................................... 38 L eitner Vilmos: A szegedi m. kir. állami szemkórház 1911. évi működése ... 39 Irodalom-szemle (Rados Endre, Rosenfeld Miksa, Waldmann Iván, Lengyel János) ........................................—......................... .......................... _ ... 42 V egyesek (Magyarország szemorvosainak egyesülete; a budapesti I. sz. egye­temi szemklinika, a brassói állami szemkórház, a borsodmegyei, a pécsi, a békésmegyei, a nagybecskereki közkórházak szemosztályainak beteg- forgalma; szemészeti adatok a belügyminister jelentésében).................... 50 BUDAPEST P ÁPAI ERNŐ MÜINTÉZETE, VII., KERTÉSZ-UTCZA 16 1912

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék