Szemészet, 1916 (53. évfolyam, Rendkívüli szám)

1916-08-13 / Rendkívüli szám

Melléklet az „ORVOSI HETILAP“ 33. számához. SZEMESZET Megindította: Folytatta: HIRSCHLER IGNÁCZ 1864-ben. SCHULEK VILMOS 1881-1904. SZERKESZTI: GRÓSZ EMIL 53. évfolyam. Rendkívüli szám. 1916. augusztus 13. Olvasóinkhoz! A tudományos munka a háború alatt sem szünetelhet. Legkevésbbé az orvosi tudományok művelése és fejlesztése. A háború által szenve­dett nagy erőveszteségeink pótlásában az orvosi tudománynak elől kell járnia. A sebesültek meggyógyítása, a rokkantak munkaképessé tétele, a betegségek elhárítása végleges győzelmünk nélkülözhetetlen előfel­tétele. A háborúban szerzett gazdag tapasztalatok kiaknázása sürgős fel­adat. Ezen czélt szolgálták a Berlinben és Brüsselben tartott sebészeti s a Varsóban tartott belgyógyászati ülések s ezen czél szolgálatában állott Magyarország Szemorvosai Egyesülete által Budapesten egybe­hívott hadigyűlés, melyen a szövetséges államok szemorvosai nagy szám­ban vettek részt. A Szemészet hadi száma kizárólagosan ezen gyűlés tárgyalásait ismerteti. Grósz Emil.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék