Szemészet, 1938 (74. évfolyam, 1-2. szám)

1938-06-01 / 1. szám

SZEMÉSZET A MAGYAR SZEMORVOSTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. MEGINDÍTOTTA 1864-BEN HIRSCHLER IGNÁC. FOLYTAT­TÁK: SCHULEK VILMOS 1881-1904; GRÓSZ EMIL 1905-1935. EGYETEMI TANÁROK, MAGÁNTANÁROK ÉS KÓRHÁZI FŐORVOSOK KÖZREMŰKÖDÉSÉVEL SZERKESZTIK: DR- PELLÁTHY BÉLA DR- GRÓSZ ISTVÁN EGYETEMI MAGÁNTANÁR, SZEMKLINIKÁI TANÁRSEGÉD, A MAGYAR SZEMORVOSTÁRSASÁG TITKÁRA A MAGYAR SZEMORVOSTÁRSASÁG JEGYZŐJE MEGJELENIK ÉVENTE KÉTSZER, ELŐFIZETÉSI DÍJ ÉVFOLYAMONKÉNT 5.-P. EGY SZÁM ÁRA 3.-P. A MAGYAR SZEMORVOSTÁRSASÁG TAGJAI TAG­ILLETMÉNYKÉNT KAPJÁK. Olvasóinkhoz. Hirse hl er Ignác az Orvosi Hetilap 1863. december 20-án megjelent számában a „Szemészet“ melléklet megindítása alkal­mából a következőkép nyilatkozott: „A szemészet az utolsó évtizedben oly nagy előmeneteleket tett, milyeneket ily rövid idő alatt az orvosi tudományok egy szakmája sem mutat fel eddigelé. A szemészet hirtelen vetette le a gyermek­sarut s alig történt ez, máris gyümölcstermő érettség fényében állott. Csak ritkán találkoznak oly kedvező körülmények, melyek ily csodá­latra méltó eredményre képesek. A gyakorlati észlelésnek az élettani búvárlattal karöltve kell járnia s rendkívül számos és kitűnő ember­nek mind a két téren működnie, hogy tudományunk oly álláspontot foglalhasson el, amelyről nem épp olyan régen mestereinknek még sejtelme sem volt.“ 1864-ben megjelent a „Szemészet“ 1. száma, ez s jó ideig a következő számok eleitől végig Hirse hl er Ignác tollából, később hozzácsatlakozott az új szemész-generatio, elsősorban S c h u- l e k Vilmos és iskolája. 1881-ben S c hűl e k Vilmos vette át a „Szemészet“ szerkesztését, H i r s c hl e r-röl ez alkalommal a következőkép nyi­latkozott: „Az Orvosi Hetilap ezen „szemészeti“ mellékletéi 16 éven át olyan férfiú vezette, kinek kórbúvárlati munkássága a tudományt

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék