Szemészet, 1939 (75. évfolyam, 1-2. szám)

1939-06-01 / 1. szám

ALAPÍTÁSÁNAK 75. ÉVÉBEN. 1939. JÚNIUS. ÚJ SOROZAT II. KÖTET 1. SZÁM. SZEMÉSZET A MAGYAR SZEMORVOSTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. MEGINDÍTOTTA 1864-BEN HIRSCHLER IGNÁC. FOLYTATTÁK SCHULEK VILMOS 1881-1904; GRÓSZ EMIL 1905-1935. EGYETEMI TANÁROK, MAGÁNTANÁROK ÉS KÓRHÁZI FŐORVOSOK KÖZREMŰKÖDÉSÉVEL SZERKESZTIK: DR- PELLÁTHY BÉLA DR- GRÓSZ ISTVÁN EGYETEMI MAGÁNTANÁR, SZEMKLINIKÁI TANÁRSEGÉD, A MAGYAR SZEMORVOSTÁRSASÁG TITKÁRA A MAGYAR SZEMORVOSTÁRSASÁG JEGYZŐJE MEGJELENIK ÉVENTE KÉTSZER, ELŐFIZETÉSI DÍJ ÉVFOLYAMONKÉNT 5.-P. EGY SZÁM ÁRA 3.-P. A MAGYAR SZEMORVOSTÁRSASÁG TAGJAI TAG­ILLETMÉNYKÉNT KAPJÁK. Liebermann Leó. Liebermann Leó egyetemi rk. tanár, a Szent Rókus-kórház szemészfőorvosa, az Országos Közegészségügyi Tanács tagja, a Magyar Szemorvosok Egyesületének volt elnöke, a szemészet tudo­mányának hivatott művelője, 55 éves korában, tragikus körülmények között elhúnyt. Igen alapos theoretikus előképzettségű, kitűnően képzett, nagytehetségű, nagyszorgalmú s nagy kézügyességű szak­ember volt. Két évig a Bakteriológiai Intézet s nyolc évig az egyetemi szem­klinika tanársegéde s 22 évig a Szent Rókus-kórház szemészeti osztályának vezetője. Egy emberöltőn át a betegek ezreit gyógyította szeretettel, önzetlenül, lelkiismeretesen. Mint kutató, a szemészet nagy birodalmának tudományos kincseit bányászta s a felszínre hozott drágaköveket fáradhatatlanul csiszolta. A helybeli érzéstelenítésről több dolgozata van, az elsőt már 1906-ban írta. Számos dolgozata foglalkozik a szem therapiájával, ezek között a noviformról, a tuberculinról, a keratitis parenchyma- tosa, a blennorrhoea gyógyításáról szóló dolgozatai alapvetőek, a trachoma gyógyításának módszereit rendszerbe foglalta és meg­javította. Bakteriológiai dolgozatai igen értékesek, még 1909-ben az 1

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék