Szemészet, 1940 (76. évfolyam, 1-2. szám)

1940-06-01 / 1. szám

SZEMESZET A MAGYAR SZEMORVOSTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. MEGINDÍTOTTA 1864-BEN HIRSCHLER IGNÁC. FOLYTATTÁK SCHULEK VILMOS 1881-1904; GRÓSZ EMIL 1905-1935. EGYETEMI TANÁROK, MAGÁNTANÁROK ÉS KÓRHÁZI FŐORVOSOK KÖZREMŰKÖDÉSÉVEL SZERKESZTIK: DR- PELLÁTHY BÉLA DR- GRÓSZ ISTVÁN EGYETEMI MAGÁNTANÁR, SZEMKLINIKÁI TANÁRSEGÉD, A MAGYAR SZEMORVOSTÁRSASÁG TITKÁRA A MAGYAR SZEMORVOSTÁRSASÁG JEGYZŐJE MEGJELENIK ÉVENTE KÉTSZER, ELŐFIZETÉSI DÍJ ÉVFOLYAMONKÉNT 5.-P. EGY SZÁM ÁRA 3.-P. A MAGYAR SZÉMORVOSTÁRSASÁG TAGJAI TAG- ILLETMÉNYKÉNT KAPJÁK. (A budapesti Üj Szent János-közkórház szemosztályúról.) Szokatlan műtéti feladatok, írta: CSAPODY ISTVÁN dr. egyetemi rk. professzor. A szemészeti műtéttan újabb fejlődését olyan feladatok jellemzik, amelyeknek megoldása csak az eset hosszadalmas vizsgálata és teljes tervszerűség által lehetséges. A legkényesebb és legtovább tartó mű­tétekre is vállalkozunk. Néhány ilyen esetet ismertetek. 1. R. L.-né 22 éves gyári munkásnő gyermeke sírására felriadván, jobb szemét egy polc sarkába ütötte. Szaruhártyája a középső és alsó harmad határán egész szélességében végigrepedt, a szivárványhártya a külső oldalon szintén berepedt, a belső oldalon tövéről levált. A sebet az előre domborodó lencse tátongtatja. 1 mm ujjolvasás. A seb zárását kötőhártya-híddal végeztük. Nagy nehézség mutat­kozott abban, hogy a lencse a sebszéleket szétfeszítette. Ezért szaru- hártyavarrat különösen veszélyes lelt volna. A seb több milliméterre tátongott, ha a beteg kifelé nézett, de záródott, ha erősen befelé tekin­tett. Ez a megfigyelés adta a megoldás kulcsát: a kötőhártyapántot 1'

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék