Szemészet, 1941 (77. évfolyam, 1-2. szám)

1941-06-01 / 1. szám

ALAPÍTÁSÁNAK 77. EVÉBEN. * 1941. JUNIUS. * UJ SOROZAT IV. KÖTET 1. SZÁM. SZEMÉSZET A MAGYAR SZEMORVOSTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA MEGINDÍTOTTA 1864-BEN HIRSCHLER IGNÁC. FOLYTATTÁK SCHULEK VILMOS 1881-1904; GRÓSZ EMIL 1905-1935. EGYETEMI TANÁROK, MAGÁNTANÁROK ÉS KÓRHÁZI FŐORVOSOK KÖZREMŰKÖDÉSÉVEL SZERKESZTIK: DR- PELLÁTHY BÉLA DR- GRÓSZ ISTVÁN EGYETEMI MAGÁNTANÁR, FŐORVOS, SZEMKLINIKÁI TANÁRSEGÉD, A MAGYAR SZEMORVOSTÁRSASÁG TITKÁRA A MAGYAR SZEMORVOSTÁRSASÁG JEGYZŐJE MEGJELENIK ÉVENTE KÉTSZER, ELŐFIZETÉSI DÍJ ÉVFOLYAMONKÉNT 5.-P. EGY SZÁM ÁRA 3.-P. A MAGYAR SZEMORVOSTÁRSASÁG TAGJAI TAG­ILLETMÉNYKÉNT KAPJÁK. A látóélesség vizsgálásáról * DR. KETTESY ALADÁR egyetemi ny. r. tanár Igazgatótanácsunk nemes elhatározása alapján évenként egyik gyűlésünket, ezidén nagygyűlésünket, előadás formájában Blaskovics László emlékének szenteljük. Tanácsunk az első előadás megtartásá­val csekélységemet tüntette ki, valószínűleg mivel abban a szeren­csés helyzetben voltam, hogy nagynevű néhai mesterünknek hosszá éveken át tanítványa lehettem. Ezt a megtisztelő megbízást annál is inkább hálával és köszönet­tel vállaltam, mert így alkalmam nyílik, ha csak röviden is, a szemé­szet ama kérdésével foglalkozni, amelyen Blaskovics is sokat és be­hatóan munkálkodott, ahol — akárcsak a mütéttan számos fejezeté­ben is — újat és jelentősét alkotott, de amely kérdés megnyugtatóan a mai napig sem oldódott meg sem reá, sem reánk, magyar szem­orvosokra, sem általában a szemorvostudományra nézve, noha ennek minden előfeltétele éppen az ő munkássága révén adva van; ez a látóélesség vizsgálata. * Blaskovics emlék-előadás, 1940. 1*

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék