Szemészet, 1942 (78. évfolyam, 1-2. szám)

1942-06-01 / 1. szám

T A-Tf ALAPÍTÁSÁNAK 78. ÉVÉBEN. * 1942. JÚNIUS. * ÚJ SOROZAT V. KÖTET 1. SZÁM. SZEMÉSZET A MAGYAR SZEMORVOSTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA MEGINDÍTOTTA 1864-BEN HIRSCHLER IGNÁC. FOLYTATTÁK SCHULEK VILMOS 1881-1904; GRÓSZ EMIL 1905-1935. EGYETEMI TANÁROK, MAGÁNTANÁROK ÉS KÓRHÁZI FŐORVOSOK KÖZREMŰKÖDÉSÉVEL SZERKESZTIK: DR- NÓNAY TIBOR DR< GRÓSZ ISTVÁN EGYETEMI ADJUNCTUS, SZEMKLINIKÁI TANÁRSEGÉD, A MAGYAR SZEMORVOSTÁRSASÁG TITKÁRA A MAGYAR SZEMORVOSTÁRSASÁG JEGYZŐJE MEGJELENIK ÉVENTE KÉTSZER, ELŐFIZETÉSI DÍJ ÉVFOLYAMONKÉNT 5.-P. EGY SZÁM ÁRA 3.-P. A MAGYAR SZEMORVOSTÁRSASÁG TAGJAI TAG­ILLETMÉNYKÉNT KAPJÁK. A Kaszab Poliklinika szemészeti rendelésének közleménye. (Vezető: Bíró Imre.) Szembetegségek öröklődéséről* írta: DR. BÍRÓ IMRE. Az átöröklés mibenlétének felderítése, törvényeinek kidolgozása, az emberi szellem kései, de talán legszebb produktuma. Kései, mert az ókor, helyesebben a görög-római kultúrvilág tudósai, akik annyi, ma is élő gondolat csíráit vetették el, nem sejtették az egymás után következő nemzedékek biológiai kapcsolódásának lényegét s amit az ő szabad kutató szellemük nem közelített meg, még kevésbbé tette és tehette a középkor theokratikus világa. A meddő disputák, misztikus elméletek, zavaros találgatások homályába csak a XVII. század végén hasított be az első fénysugár, amikor William Harvey, a nagy angol anatómus kimondotta az „Omne vivum ex ovo“ híres tételét. Az ovum, a pete, az egy sejt, mint biológiai egység, mint az élő szervezet kiinduló pontja, ekkor került első ízben az ébredező biológia látószögébe. Harvey tői napjainkig, az első tételtől a tökélete­sített mikroszkópok felfedte megismerésig hosszú az út. de az út * Az Orvosi Casino március 31-i ülésén tartott előadás.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék