Szemészet, 1943 (79. évfolyam, 1-2. szám)

1943-06-01 / 1-2. szám

ALAPÍTÁSÁNAK 80. ÉVÉBEN. * 1943. DECEMBER. * UJ VI. SOROZAT KÖTET 1-2. SZÁM SZEMÉSZET A MAGYAR SZEMORVOSTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA MEGINDÍTOTTA 1864-BEN HIRSCHLER IGNÁC. FOLYTATTÁK SCHULEK VILMOS 1881-1904: GRÓSZ EMIL 1905-1935. EGYETEMI TANÁROK, MAGÁNTANÁROK ÉS KÓRHÁZI FŐORVOSOK KÖZREMŰKÖDÉSÉVEL SZERKESZTIK : DR- NÓNAY TIBOR DR- GRÓSZ ISTVÁN EGY. MAGÁNTANÁR, ADJUNCTUS, SZEMKLINIKÁI TANÁRSEGÉD, A MAGYAR SZEMORVOSTÁRSASÁG TITKÁRA A MAGYAR SZEMORVOSTÁRSASÁG JEGYZŐJE MEGJELENIK ÉVENTE KÉTSZER, ELŐFIZETÉSI DÍJ ÉVFOLYAMONKÉNT 10.—P. EGY SZÁM ÁRA 5.-P. A MAGYAR SZEMORVOSTÁRSASÁG TAGJAI TAG­ILLETMÉNYKÉNT KAPJÁK. M. kir. budapesti 11. sz. Honvéd Helyőrségi Kórház közleménye. (Parancsnok: dr. vitéz Nagymarosy Rezső m. kir. orvos- vezérőrnagy.) A szovjetháború harcieszközeinek viszonya a szemsérülésekhez.* írta: DR. FÉSŰS ANDOR orvos-zászlós. A honvédcsapatok a szovjetháborúban eddig 1942. tavaszától 1943. tavaszáig vívtak intenzív harcokat az ellenséggel. Éppen ez idő­szakra eső katonáskodásom során, mint a 11 -es helyőrségi kórház szemészeti osztálya., az ország egyetlen harctéri szemsérült osztálya vezetőjének, alkalmam nyílott úgyszólván az egész háborús szemé­szeti beteganyag áttekintésére. Kissé korai volna még ez anyagból bármily vonatkozásban végső következtetéseket levonni, ezért ezúttal csak arra szorítkozom, hogy az említett időszakra eső félezernyi szemsérüléses eset kapcsán a sérülések körülményeire, milyenségére, jellegzetességére és arány- számára rámutassak. Előadta a Magyar Szomorvostársaság 1943. június havi ülésén.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék