Szemészet, 1944 (80. évfolyam, 1-2. szám)

1944-10-01 / 1-2. szám

ALAPÍTÁSÁNAK 80. ÉVÉBEN. * 1944. OKTÓBER. * ÚJ VII. SOROZAT KÖTET 1-2. SZÁM. SZEMÉSZET A MAGYAR SZEMORVOSTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA MEGINDÍTOTTA 1864-BEN HIRSCHLER IGNÁC. FOLYTATTÁK SCHULEK VILMOS 1881-1904; GRÓSZ EMIL 1905-1935. EGYETEMI TANÁROK, MAGÁNTANÁROK ÉS KÓRHÁZI FŐORVOSOK KÖZREMŰKÖDÉSÉVEL SZERKESZTIK : DR- NÓNAY TIBOR DR- GRÓSZ ISTVÁN EGY. MAGÁNTANÁR, ADJUNCTUS, SZEMKLINIKÁI TANÁRSEGÉD, A MAGYAR SZEMORVOSTÁRSASÁG TITKÁRA A MAGYAR SZEMORVOSTÁRSASÁG JEGYZŐJE MEGJELENIK ÉVENTE KÉTSZER, ELŐFIZETÉSI DÍJ ÉVFOLYAMONKÉNT 10.—P. EGY SZÁM ÁRA 5.-P. A MAGYAR SZEMORVOSTÁRSASÁG TAGJAI TAG­ILLETMÉNYKÉNT KAPJÁK. 80 éves a „Szemészet“. Történeti visszapillantás. Irta: Dr. GYÖRFFY ISTVÁN. 1944 két szempontból is évforduló a magyar szemészet történeié­ben: 80 éve annak, hogy a „Szemészet“ című folyóiratunk megindult, s 40 évvel ezelőtt alapította mesí a magyar szemorvosi kar vezető gár­dája a Magyarország Szemorvosainak Egyesületét“. Az a tény, hogy ez a kettő most egybeesik, különöskép indokolja, hogy visszapillan­tást vessünk az eltelt 80 esztendőre. A múlt század 60-as éveiben Helmholtz, Bonders, Graefe, Arit munkássága következtében a szemészeti tudomány néhány év alatt akkorát haladt, hogy azoknak, akik orvosi képzettségüket előbb nyerték, de az orvostudomány haladásával lépést akartak tartani, a szemészetet úgyszólván újból meg kellett tanulni. Markusovszky — aki 1863-ban megindította az „Orvosi Hetilap“-ot — tisztában lévén ezzel a hallatlan fejlődéssel, módot akart nyújtani a hazai orvo­soknak szemészeti tudásuk gazdagítására, ezért felkérte Hirse hier Ignácot, hogy mint szakmunkatárs vállaljon részt a Hetilap szerkesz­1

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék