Katolikus gimnázium, Szentgyörgy, 1893

/ KEGYES-TAN ÍTÓREN DIEK VEZETÉSE ALATT ÁLLÓ POZSONY-SZENT-GYÖRGYI R. KATH. GYMNASIUM Értesítője AZ 1S93—180 ; * • O rv J í£ *—' <! 3f- U r** KÖZZÉTESZI GÉCZY BENEDEK, gyranasiumi igazgató. VÁC Z O N, NYOMATOTT MAYER SÁNDOR KÖNYVNYOMDÁJÁBAN. 18!)T.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék