Katolikus gimnázium, Szentgyörgy, 1908

i M A " a / / A KEGYES-TANÍTÓREND VEZETÉSE ALATT ÁLLÓ □ SZENTGYÖRGYI □ ROM. KATH. GIMNÁZIUM □ ÉRTESÍTŐJE (=□ AZ 1908-9. TANÉVRŐL % í KÖZLI AZ IGAZGATÓSÁG 741 ANGERMAYER KÁROLY KÖNYVNYOMDÁJA, POZSONY. 1909

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék