Széphalom 19. (2009)

TARTALOM KAZINCZY ÉS KORA BÍRÓ FERENC: Magyarosítási szándékok 1790 körül 3 DeBRECZENI ATTILA: Kritika, nyilvánosság, ízlés a Magyar Museum programjában 17 SZILÁGYI MÁRTON: Az érzékeny levélregény magyar variációja 21 MEZEI MÁRTA: Viselet és viselkedés Kazinczy portréiban 27 FRIED ISTVÁN: Önéletrajziság, Kazinczy Ferenc, „paktum” az olvasóval 41 SZATHMÁRI ISTVÁN: Kazinczy stilisztikai nézeteiről — még egyszer 59 KONCZ SÁNDOR: „Szellem vala ő..Kazinczy Ferenc emlékezete 65 VÁCZY JÁNOS: Kazinczy legkiválóbb fordításai (1801-1816) 73 RICHARD PRAZÁK: Kazinczy Ferenc Cseh- és Morvaországban 91 KISS Endre JÓZSEF: Kazinczy Ferenc és a maszonéria 99 BOJTOR ISTVÁN: Kazinczy Ferenc vallásossága 107 MARTINÁK JÁNOS: Kazinczy Ferenc és Kisfaludy Sándor vitájáról 117 SZIKRA ÉVA: Kazinczy és a kertművészet 127 BÁNFALVY ANNA: Kazinczy kertjei; utazások és kertélmények 141 CSORBA CSABA: Kazinczy városa: Sátoraljaújhely 145 FEHÉR JÓZSEF: Kazinczy és Tokaj 169 KOVÁTS DÁNIEL: Zarándokút a fogságot szenvedő Kazinczy nyomában 173 KISS László: A gyógyszergyártó és -forgalmazó gróf Török Lajos 213 Diószegi György Antal-Diószegi Krisztina: Spilenberg Pál, a szerkesztő 221 PRAZNOVSZKY MIHÁLY: Kubinyi Ágoston önéletírása 237 NYELV ÉS NYELVHASZNÁLAT FiALÁSZI ALADÁR: Geleji Katona István, a nyelvvédő 249 MlZSER LAJOS: Aranylábú 261 NYÍRI PÉTER: Gondolatok a gyökökről és a Czuczor—Fogarasi szótárról 265 PAPP SÁNDOR: A nyelvújítás és a kémia 273 NYIRKOS ISTVÁN: A magyar nyelv élettere a XXI. században 277 BALÁZS GÉZA: Ezt fölírom! Nyelvi jegyzetek 285 NAGY Levente: Magyar Nyelvi Szolgáltató Iroda, 2009. 291 DOMBÓVÁRI JÁNOS: Páros szárnyunk, az anyanyelv és a zenei anyanyelv titkáról 297 KATONA REZSŐNÉ: Vallomás az anyanyelvről 305 MESTEREK ÉS MŰVEK CSOHÁNY JÁNOS: Kálvin János életpályája 307 TrAJTLER DÓRA: A Consecratio templi növi és a bekecsi templom feliratai 317 BenKE GYÖRGY: Teológia és irodalom 327 KARL W. SCHWARZ: Josef Bohatec, az osztrák Kálvin-kutató 335 ÖTVÖS László: Kálvini hatások a magyar szépirodalomban 345 BARSI ERNŐ: Csokonai és a néphagyomány 351 PÁTKAI RÓBERT: Nemzeti himnuszunk 367 SOMOGYI GÁBOR: Új adatok Borúth Andor festő életéhez és művészetéhez 371 KUN MIKLÓS JENŐ: Pósa Lajos eredeti olvasókönyvei és Az Én Újságom 383 MARTINÁK JÁNOSNÉ: Szépkúti Miklós költészete 391 JASKÓNÉ GÁCSI MÁRIA: Komáromi János Pataki diákok című regényéről 407 BALÁZS Ildikó: Wass Albert erdélyi korszaka 1923-1944 413 KELEMEN ERZSÉBET: A konceptuális művészet Papp Tibor életművében 421

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék