Katolikus gimnázium, Szilágysomlyó, 1905

miNORITEl-RENDIEK VEZETÉSE ALATT ÁLLÓ SziLÁöysoMLyói F^ÓTTIAI KATH. PÜSPÖKI GymHASIUm értesítője AZ 1905—1906. TANÉVRŐL KÖZLI: mflhmLcsiK Bónó, IGAZGATÓ. A Bölöni Sándor könyvnyomdája Szilágysomlyón. 1906.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék