Színház, 1979 (12. évfolyam, 1-12. szám)

1979-01-01 / 1. szám

SZÍSnHáZ SZÍNHÁZMŰVÉSZETI ELMÉLETI É S KRITIKAI FOLYÓ I RAT XII. ÉVFO LYAM 1. SZÁM 1 979. JAN UÁR FŐSZER KESZTÖ: B O LDIZSÁR IVÁN FŐSZERKESZTŐ-HELYETTES: CSABAI NÉ TÖRÖK MÁRIA Szerkesztőség: 1054 Budapest V., Báthory u. 10. Telefon: 316-308, 116-650 Megjelenik havonta A kéziratok megőrzésére és visszaküldésére nem vállalkozunk Kiadja a Lapkiadó Vállalat, Budapest VII., Lenin körút 9-11. Levélcím: 1906, postafiók 223. A kiadásért felel: Siklósi Norbert igazgató Terjeszti a Magyar Posta Előfizethető bármely postahivatalnál, a kézbesítőknél, a Posta hírlapüzleteiben és a Posta Központi Hírlap Irodánál (KHI, 1 900 Budapest V., József nádor tér 1.) közvetlenül vagy postautalványon valamint átutalással a KHI 215-96162 pénzforgalmi jelzőszámára Előfizetési díj: 1 évre 144,- Ft, fél évre 72,- Ft Példányonkénti ár: 12,- Ft Külföldön terjeszti a Kultúra Külkereskedelmi Vállalat, H - 1389 Budapest. Postafiók 149 Indexszám: 25.797 78.3366- Athenaeum Nyomda, Budapest íves magasnyomás Felelős vezető: Soproni Béla vezérigazgató HU ISSN 0039-8136 Borítón: Alan Howard és Glenda Jackson, Brook stratfordi Antonius és Kleopatra- rendezésének címszereplői TARTALOM játékszín SZÁNTÓ JUDIT Kísérleti Nyulak szigete (1) TARJÁN TAMÁS Egy fő az két fő (4) BÁNYAI GÁBOR My fair Madách Színház (7) BUDAI KATALIN Forradalom a gesztenyésben (11) DEÁK ATTILA Színház a Kőfaragó utcában (13) KROÓ aKiDRÁS A huszonegyedik évad (14) négyszemközt CSÍK ISTVÁN A jelmez - jellemez (20) arcok és maszkok CSERJE ZSUZSA A nagynéni: Barta Mária (22) színház és közönség MEZEI ÉVA Az alkalmazott drámaművészetről (24) fórum BÉCSY TAMÁS Az írott szövegek és a színjáték ( 28) SZEKRÉNYESY JÚLIA Drámák a színház körül (33) világszinház KOLTAI TAMÁS „Jobb életre vezet már szenvedésem" (35) ÉZSIÁS ERZSÉBET Színházi találkozó Lengyelországban (38) HÁMORI ANDRÁS „Színészek jöttek .. ." (40) színháztörténet GYÖRGY ESZTER Győri játékszín (44) szemle MÉSZÁROS TAMÁS Színházról vitázva Hástó boritón: Az új győri Kisfaludy Színház (MTI fotó - Benkő Imre) (47)

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék