Színházi Élet - 1917/12. szám

16. oldal színházi elet gsok tudja intim Pista, hoc y mikor lesz már a Szász Zoltán bemutatója? — Hogyne tudnám Jövő s ombaton lesz. És ha eddig nem váltottak jegyet, akkor most már nem igen kapnak Mert a jegyeket ugy túljegyezték, mint a leg­jobb bankrészvényeket. — Jézus Mária, hát mi most nem leszünk ott a premieren ? — Lássák : ez vagyok én. Már meg is kértem Lázár Ödönt, hogy egy pá­holyt rezerváljon nekün^, törzsvendé­geknek Azt felelte, hogy ő ilyesmivel nem foglalkozik, de most kivételesen megteszi. — Ismeri a darabot ? — Persze, hogy ismerem. Szász Zoltán itt harmadfél órán keresztül magyarázza roppant érdekes nézete t, de amellett izgalmas akciót is mond el. A szereposztás nagyszerű és maguk kétszer fogják megnézni a darabot. Egyszer magáért a darabért és egyszer azért, hogy külön egész este megnéz­hessék a Marton Erzsi szenzációs ru­háit, amelyeket a főszerepre csinál­tatott. — Mondja, Pista, jól láttam csü­törtökön este a Vígszínházban, csak­ugyan Rajnai Gábor volt ott a néző­téren ? — Jól látta. Rajnai Gabi hazajött Tátraszéplakról, mert beidézték soro­zásra. A sorozáson alkalmatlan lelt, éppen a tüdeje miatt, amelyet a Tát­rában kell kúrálnia. A baja nem ad okot aggodalomra, de hosszadalmas gyógykezelést igényel. A tátrai tartóz­kodást még folytatnia kell és orvosai szerint az idén még nem szabad fellépnie. De a jövő szezonban te jes kedvvel és teljes egészséggel áll ismét a Nem­zeti Szinház szolgálatába. Most sze­retne a Tátrában valami jó filmvételben résztvenni, ha jó darabot imának a számára. — És Gombaszögi Frida ? — A szezonban már nem játszik uj szerepet. A »Románc« cimü darab elmaradt a jövő szezonra, mert a kor­mányrendelet, amely a színházakat be zárta, éppen azt az időt vette el a Vig­szinháztól, amelyre a Románc bemuta­tásához szüksége lett volna. — Mondja, mit tud Kern Aurélról ? — Kern Aurél, aki szerződése végéig szabadságon van, most befejezi a »Cso­konai« cimü operettet, amelynek zenéjét György szövegére komponálja. — Nem tud valami családi hirt a szinészvilágból ? — De tudok. Sajnos: gyászhírt. Meghalt a Berky Lili édesapja, aki a maga idejében kitűnő szinész és is­mert színigazgató volt. Halálát két vő gyászolja: Gózon Gyula, aki Berky Lilinek, és Mészáros Alajos, aki Berky Katónak a férje. A népszerű öreg urat két fia is gyászolja : Berky Ferenc szá­zados és Berky József színművész, a Kolozsvári Nemzeti Szinház tagja. — A szomorú újság után most va­lami vigat. — Vigat? A Vígszínháznál nagy az öröm, hogyFaludiék megkapták a Nép­operát. — Igaz, hogy Beöthy pótajánlatot adott be ? — Nem igaz. Beöthynek elég a maga két színháza, amely most uj tacokkal gyarapszik :a Népopera attrakciói jövőre a Király-színházban és a Magyar szín­házban fognak játszani. Az minden­esetre szép operett-elő dás lesz, amely­ben Fedák Sári, Kosáry Emma és Dö­mötör Ilona egyszerre vesznek részt. Viszont a Vigszinházis a starok egész seregét szerződteti óriási pénzzel az uj Népoperába. Az operett kedvelői tehát jövőre még jobban fognak élni, mint az idén, pedig az idén sem panaszkod­haltak. Kezüket csókolom. Blus és jyermekruha-kQISnlesességek nagy választékban. Kúcs Ambrusné Rökk Szilárd-utca 43 Kosztümök készítése elfogadtatik.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék