Színházi Élet - 1917/39. szám

-36. oldal SZÍNHÁZI ÉLET Garamszeghy Sándor eredetileg katonatiszt volt. Kadét*rangját hagv* ta ott, hogy színész lehessen. Náday Ilona pedig férjhezment az Akadé* mia elvégzése után. Házasélete pol* gári nyugalmából lépett aztán a Nemzeti Szinház színpadára. Csillag Teréz egyszer elszerződött •a Vígszínházba. De aztán visszajött. Most tanár azon az Akadémián, ahol valaha ő maga tanult. Rákosi Szidi is tanár, de a saját iskolájában. Vegyük sorra végül a vezéreket. Hevesi Sándor, akinek bölcsészeti doktorátusa és tanári diplomája van,, most harmadszor van a Nemzeti Színházban. Először Beöthy szerződ* tette németországi tanulmányútja, után. Másodszor a Népszinház»Vig; operától szerződött vissza, harmad* szor az Operaháztól. Ö az egyetlea tag, aki az Operából jött, mégis ő> énekel legkevésbbé. Csatóh Kálmárk doktorátusa jogi természetű. Ö & kultuszminisztérium fiatal tisztvise* lője volt, mikor felfedezték, hogy milyen jó rendező lenne belőle. Lett is. A harmadik rendezőről, Ivánfiról» már mondtuk, hogy Kolozsvárról jött. Bálint Lajos, a művészeti tite kár, munkatársa volt a Magyar Hir* lapnak. Péchy Gyulát, az adminisz* trativ titkárt, a pénzügyminiszter riumból hozták ide. Czollner Béla, & direktor jobbkeze, mágnáscsaládok* nál tanárkodott, onnan a képviselő* ház tisztviselői karába került és onnan jött a Nemzetihez. A legjobb társulattól Ambrus Zol» tán szerződött a Nemzetihez: az iro*» dalom éléről. Dr. Guthi Sománé áJl. kép. oki énoktanámö, a m. kir. Operaház volt tagja, ki működésiét egész­ségi okokból volt kénytelen félbeszakítani, az énektanítást újból -megkezdi. Berlinben és Lon­donban bi res mestereknél tökéletesdtett módszeré­vel kiképez operára, operette- é.s hangverseny­énekre. Értekezni déli 12—l-ig lehet. Telefon: Jtasef 10—09. Lakás: Ráikóczi-tér 0. SCH N Ë WINTER RÓZSI NŐI SZABÓNÉ BUDAPEST, IV., Váci»utca 9. M ŰHIMZÖ SPECIALISTA .„,,,„„ FREYBERGER ALFRÉD 8, 47 Budapest, IV., Váci ul. 8. MŰVÉSZI IAMPAERNYÖK selyemből legexq n t zltebb modellek Szásznénál, V. VArzl.nt 4. (•Vvnií ati itfHyaiMl varnál) VILM Á modern mijvész i UÂLÂ5Z 11 L I Hl H fény Képező műterme ** I¥..KristóI-lsr 2.ïàci-u.saroIf. Kirakat ugyanott. veg> tiszt tó és mii­kelmefestö intézete „Vörösmarty" Budapest, VI, Andrássy-ut 66. Bejárat:Vörösmarty-utca 6 óra alatt tisztit ! Telefon 13-15 24 óra alatt fest! Kölcsönkönyvtár Andrássy-út 33. Ismertetés díjtalan IT Cfeneser 3rérv> A KELMMóTvföyriiziTió VÁLLALTA /1 vifp^tsöerd^scr-u 0 reayoN 166-38. A "HP" folyóirat magán SZÍNÉ-ZKÉPZŐ SZABAD1SKOLÁ3A Beiratkozni naponta d e."2il tó l-ig lehet nárza János vezetésével V , VisegrádUu. 15. félem. Egy letesitendö kamara­farsulaf előkészítője. •• DBIItfED nhDfl vegytisztitú intézete • nil « Cil II II IW legszebben festi s tint! Budapest. VI., Nagymezű-ufca H. IÜ1T

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék