Színházi Élet - 1917/45. szám

42. oldal SZÍNHÁZI ÉLE T E. M. I. T. T. zt az öt rejtelmes betűt ugy* sem tudja megfejteni senki. Inkább megmondjuk hamar, kertelés nélkül. Az E. M. I. T. T. öt betűje egy titkos társa» ságot jelent, az Első Magyar Intarziás Társaság Tagjait. Mivel foglalkozik az „Emitt", — az nem olyan egyszerű kér* dés. Előbb nézzünk végig magán a rejté* lyes egyesületen. Az „Emitt" elnöke Lorschy Ernő hir* hirlapiró, most katona. Tagjai betűrend* ben: Halasi Andor, Harsányi Zsolt, Ka­rinthy Frigyes, Kosztolányi Dezső. Disz* tag: Molnár Ferenc. Hivatalos helyiség: a Pesti Napló szerkesztőségének az a szobája, ahol Harsányi, Karinthy és Kosztolányi dolgoznak együtt. Az egyesület célját most már elmond* hatjuk. Iparművészeti tökély a tagok célja, a szavakkal és betűkkel való játé* kot a legmagasabb fokra emelni. Ennek a társasjátéknak őse a „Wo ist die Katz?" cimű játék, vagyis megkere.sni a képen, hol van a kutya eltemetve. Vagy macska. Az már mindegy. Az „Emitt" ezzel a deduktiv rendszerrel szemben in* duktive dolgozik. Rendes, épkézláb magyar mondatokba ugy kell eldugni neveket, hogy azok a szavak összefűzött láncába pontosan beüljenek. Egy példa megvilágítja az egészet. El kell dugni például egy mondatba Shakespearet. Megoldás: . Az érsek szpirális uton ment fel a hegyre. De ez gyerekjáték. Szép és komplikált neveket kell beilleszteni, hogy ugy fo* nódjanak a mondatba, mint az intarziák beégetett szép cirádái. Az ,.Emitt"*nek már nagy kincstára van a beillesztett ne*­vekből. Lássunk egy pár példát. Leg* először is maguknak a tagoknak neveit. Kosztolányi Dezső nevét Harsányi Zsolt oldotta meg. El kell képzelni, hogy valas kinek nagyon izlik a vendéglőnek a kosztja, ahol női kiszolgálás van. Egy kitűnő káposztás rétesnél ez a vendég igy kiált fel: — Jó itt a koszt, ó lány, ide zsörtölőd dés nélkül járhat az ember. Karinthy megoldotta a saját nevét. Görög klasszikus tragédiát kell elkép» zclni, ahol a hős tétovázik, vájjon nőül veheti*e imádottját. A hőst a Kar inti: frigye sikerülni fog. Harsányi is megcsinálta a saját ne» vét. Két borkereskedő vitatkozik: egy hegyaljai és egy pestpilis*soltkiskun* megyei. A hegyaljai büszkén felkiált. — Akármit beszélsz, a tokajihoz ha= sonló harsány iz Solt megyében nem te* rem. Ugyancsak ő csinálta meg a Hervay Frigyes és az Újhelyi Nándor nevét. A * pozsonyi iesiva, a rabbiképző tanára, az egyik bócherhez kérdést intéz a polgári házasságról:

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék