Színházi Élet - 1919/43-44. szám

22 SZÍNHÁZI KLET Mangold Béla Kolos Az emberek azt hiszik, hogy az elegáns pesti férfidivatot a budapesti bankhivatalnokok terem­tették meg. Tévednek. Az elegáns pesti férfi­ember Mangold Béla Kolos kreációja. Ő plán­tálta ide hozzánk az angol férfidivatot, neki köszönhetjük a szmoking, a szines ing, a puha gallér és sok más finom kellemetesség divatját és azt, hogy ma már csák nagyon kevesen van­nak, akik ne tudnák, hogy frakkhoz csak fehér nyakkendő illik, viszont zakkókabáthoz nem lehet cilindert viselni. Szellemes divatlevelekben ok­tatta ki Mangold Béla Kolos a pesti fiatalságot az Ízléses öltözködés szabályaira és jóformán egyedül az ő érdeme, hogy ma annyi jól öltöz­ködő férfit látunk az utcán és a szinházakban. A háború persze nagyon lerontotta Mangold Béla Kolos munkáját. Kifogyott az anyag, az emberek megkoptak és kezdték már elnézni egymásnak a toalettbeli fogyatékosságokat. Most azonban már megindult ismét a forgalom: angol szövetek és angol nyakkendők, keztyük érkeznek Budapestre. Ma már újból meg lesz a lehetősége az elegáns öltözködésnek és ilyenformán érdemes is lesz elegánsnak lenni. És ezzel visszatér ismét Mangold Béla Kolos nevelő-vezető szerepe is. Ezt kezdi meg mos* e hasábokon, aminek bizonyára őszintén fog- ACZel Adel nak örülni a Színházi Elet férfi-olvasói. A nagyközönség még nem ismeri a nevét, még nincs az ariivéek között, de azon a biz­tos uton ven, amely odavezet. Aczél Ada egyelőre csak a Király Szinház ösztöndíjas tagja és Rákosi Szidi régi hírnevű iskolájá­ban készül a primadonnaságra. Mert biztosan primadonna lesz belőle és vidéki színházak már legszebb Ígéretekkel csalogatják, hogy tehetségét náluk érvényi siíse. Bizonyos, hogy Aczél Ada nem fog zavarba jönni sem a szer' ződés, sem a szerepkörök tekintetében. Egé­szen ritka képesítéssel indul neki pályájának : ha kell, szubrett, ha kel!, naiva. A „Mágnfis Miska" Marcsáját csak ugy eljátssza, mint „A nagymama" Mártáját. E két szerepben külön» ben már növendékelőadásokon nagy sikert aratott és előreláthatóan nemsokára a főváros nagy nyilvánossága is meg fog ismerkedni MANGOLD BÉLA KOLOS jeles képességeivel, r: : ni ÖLTÖZKÖDÉSI KODEX IRTA: MANGOLD BÉLA KOLOS I. ALKALOM: fflSBgMSfc LÁTOGATÁS. MATINÉE. TÁRLAT. EL­JEGYZÉS. POLGÁRI ESKÜVŐ. (Vőlegény vőfély,násznagv ,tanu.)TEMPLOMl ESKÜVŐ NAPPAL. EZÜSTLAKODALOM. ARANY­LAKODALOM. CSALÁDI ÜNNEPÉLY. • Fekete redingot vagy fekete zsaket (asze­rint, amíntaz egyiknekvagy amásiknak vise­lete divatos). Mellény ugyanazon szövetből, mint a kabát. Vőlegény és vőfély fehér mel­lényt is viselhet vagy fehér pikéből varrott mellénybetétet használhat. Sötétszinü,sávos nadrág. Keménymellü, fehér ing. Zárt álló­gallér a redingot-hoz, szárnyas ga lér a zsaket­hez. Kemeny, fehér kézelő. „Matrózcsomó"­f ormára kötött, fehérpettyes, sávos vagy apró­mintás fekete nyakkendő.Télen : fekete-fehér, széles nyakkendő (Echarpe), gyöngytűvel. Feher zsebkendő. Világosszürke (nem ga­lambszürke) vagy sárga keztyü. Gombos lakkcipő. (Világos betétü cipő mellőzendő.) Fenete harisnya. Redingothoz cilinder. Zsa­kethez cilinder vagy fekete kemény kalap. Arany, gyöngy vagy zománcozott mell- és kézeiogomb. Vékony óralánc. Fekete vagy sötétszürke felöltő. Télen: városi bunda. :: A vőiegény fehér szekfüt tűzhet. ::

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék