Színházi Élet - 1920/51. szám

fftztl* O HJ^ Xi INTIM PISTA, hogy mi van Fedák Sárival ? — Hazajött egy pár napra Bécs­ből. Elment ide-oda látogatóba, is­merőseinek nagyszerű bécsi történe­teket adott elő, most még megvárja a Vígszínház premierjét, a Hattyút, aztán hétfőn visszautazik Bécsbe, ahova ujabb szerződés köti. Meg­állapodott Sarkadi Aladárral, aki most a Rolandbühne igazgatója, hogy fel fog lépni nála vendég gya­nánt. Meilhac és Halévy egy egyfel­Lánczy Mici az „Intim Kabaré" tagja (Labori felv.) vonásos énekes darabjában fog ját­szani. — Mit tud még külföldről? — Kaptam egy pár képeslapot. Például Roboz Imrétől és Lenkeffy Iczától, akik a Semmeringre mentek rövid üdülésre. Aztán Vértes Marcel­tól, a piktortól, aki folyton uton van, most Bécsbe ment egy pár napra, de már a napokban megy vissza Franciaországba. Aztán Falus Elek­től, Londonból és Párisból, aki köz­ben maga is megjött és nagyon ér­dekes élményeket mesél. — És itthon? — Itthon az uj színház megnyi­tása az esemény. Ott voltam a Re­naissance megnyitásán és a „Koldus • és királyfi" bemutatása közben szem­tanuja voltam, mikor Dienzl Oszkár bemutatta a kis Lubinszky Tibort József főhercegnek és Auguszta fő­hercegasszonynak, akik mosolyogva és érdeklődve diskuráltak az apró müvészszel. — Mi újság a régi színházaknál ? — A Nemzetinél Balázs Sándor darabjára, az Álarcosokra készül­nek a Vihar után. A két női fősze­repet Bayor Gizi és Náday Ilona játsszák. A színház próbáin és ren­dezői konferenciáin különben kul­.tuszminiszteri engedelemmel egy ér­dekes fiatalember vesz részt egy ido óta : ifjabb Tolnay Ákos, a festő­művész fia, aki igen talentumos iró és színházi rendezőnek készül. — Hát a többi színházaknál ? — A Revü Színházban nagy moz­galmat okozott a tulajdonos változás. A Szilveszter premierje után bankett volt, amelyen egyszersmind elbú­csúztatták Wertheimeréket, az igaz­gatói családot. Valaki azzal vigasz­talta őket, hogy ne sajnálják az el­adást, hiszen a szerződés szerint husz év múlva ismét az övék lesz . a színház és akkor majd a legfiata­labb Wertheimer-fiu lesz a direktor, aki most tizenhat éves. — Hova siet ? — Hattyú-jegyeket szerezni. Két héttel előre is nehéz. Viszontlátásra.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék