Színházi Élet - 1921/28. szám

lü SZÍNHÁZI ÉLET 25 záratni: megkönnyebbülés. — A kérdező mind­egyik feleletben megtalálja azt, amit keres. XII. Álom (Sz. É.) „Újra egy nagyszerű találmány, amely rém nézve a legjobbkor jött- Mult hét egyik haj­nalén különös álmom volt : álmom a Hor­tobágyi pusztára vitt, hol órák hosszat fu­tottam, fehér lovon ülve menekültem egy ember elől, ki kezében karikás ostorral ker­getett. Már biztonságban hiltern magam, mi­vel üldözőm messze elmaradt mögöttem, ujabb ellenségnek, három óiiás feher kutya támadt rám, minden áron le akartak szedni a nyeregből, jobb kezem oda nyújtottam a legnagyobb kutyanak és ez szájába véve mérgesen harapdálta, defájdalmat nem érez­tem; a másik két kutya eltűnt, és amelyik a kezem harapta, emberré változott, Paul Wegener képében. Mtglepetésemből még ma­gamhoz sem tertem, mikorra üldözőm oda ért hoznánk ; kikapom kezemet a Wegener kezebői lovamiól átemelt az övére és gyor­san elvágtatott velem, nem tudom, hova és merre vitt, mert eszméletem veszítem• Mi­kor magamhoz tértem, agyban fekve talál­tam magam, és agyam ctött ült üldözöm, ki­ben Várkonyi Minályra ismertem ; mellette Herczeg Ferenc ur alt. és mindketten moso­lyogva kértek, hogy né féljek, már lui va­gyok minden veszélyen, kérdezni akartam őket, milyen veszélyben forogtam én. nem juthattarp szóhoz, szobám ablaka nagyot csattanva bevégódott és én erre fölébredtem. Ábrányi és családja svábhegy i villájuk kertjében (Vasadi felv.) Megjegyzem, hogy én sem Herczeg Ferenc úrral, sem Várkonyi Mihály úrral soha nem beszéltem és csak látásból ismerem őket. Mihályi Zsóka. Megfejtés. (XII. Álom. Sz. É.) Iskolai példája a fiatal nők álmának. Ered­ményhez nem juthatunk, mert az álmodó va­lamit elhallgatott. — Ámde vegyük sorjába az álom képeit : Puszta : elhagyatottságot jegyez. Fehér lovon nyargalni -.hírességretörekedni. Ostor (karikás) : itt ugyanazt jegyzi, mint a tör, vagy egyéb fegyver a férfi kezében. Kergetni : titkos gondolat. Biztonságban lenni : félelem, nőnek bol­dogság. Kutya: az 1756-os könyv szerint ebet látni : gyönyörűség. De a fehér eb jobb, mint más szinü. Eb, mely megharapja : betegség jegye. (\ biztonság érzete, ilt kapcsolódik az álom a folytatásához). Ha a harapott seb nem ma­rad meg: ellenségedein győzelmet aratsz. Állat, mely emberré változna : bússzerelem Elragadtatni: ismeretlen vágy. Eszméletét veszteni : titkos kívánság. Ágyban feküdni : vágyakozás. Csattanás : kiábrándulás. Az alom szive : az ostoros ember, aki az életben valószínűleg egy idősebb férfit je­gyez, aki szereimmel közelit az álmodóhoz, ámde az egyelőre más férfiaknál keres se­gedelmet. Előfizetési felhívás Uj előfizetést nyitunk a »Színházi Élet«« re. flki egy héten belül előfizet julius elsejétől negyedévre, ingyen megkapja a január elseje óta megjelent számokat. Előfizetési díj egy negyedévre 115 korona Előfizetni a kiadóhivatalban, VII., Erzsé bet-körut 29. szám alatt lehet. A LEGÚJABB PAPP-ESET. Papp Jancsi, a hírhedt poen­lövő e héten ismét szivén talált egy viccet. A vicc az. hogy a „Helyretyutyutyu" kezdetű nótát sportemberek igy éneklik : — „Helyretyutyutyu„ ziegretyutyutyu." Papp Jancsi igy énekelte le a viccet: — Platzratyutyutyu, ziegretyutyutyu

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék