Színházi Élet - 1922/21. szám

33 r y SZÍNHÁZI ÉLET Pásztory M. Miklós Gyásza vart a magyar filmművészetnek, Egyik megteremtője, fáradhatatlan buzgó fej­lesztője és müvelője, Pásztory M. Miklós, életének delén, alkotó erejének teljében ki­dőlt az élők soréból. Halálóval szinte pótol­hatatlan veszteség érte a magyar filmművé­szet minden ágát. Pásztory M. Miklós tizenöt évvel ezelőtt, harminckétéves korában kapcsolódott be a film világába. — Ekkor építette meg saját tervei szerint a népszínház­utcai „Eldorádó"­mozgót, melynek mind­máig is tulajdonosa volt. Mint ifjú mozgó­szinház-tulajdonos.mór két év múlva ujabb terveit váltotta valóra a filmmel kapcsolatban, melyet rajongásig sze­retett és melyért élt és halt. Filmre vitte a magyar népszínművet és ezzel megteremtette a magyar népszínmű reneszánszát. — Ezer­kilencszáztizenkettőben rendezte meg „A szö­kött katoná""t. Ez a film volt Pásztory Nemzeti filmvállalatá­nak első filmje. Rövid­del ezután Korda Sán­dor társaságában Bródy Sándor „Lyon Led"-ját filmesítette meg, melyet a „Falu rossza" követett. Sikerein felbuzdulva, meg­vásárolta Kordával dr. Janovics-tói a ko­lozsvári Corvin filmgyér budapesti fiókját és megalapította az önálló budapesti Corvin filmgyárat, melyet Strasser Richard-da\ kar­öltve ő fejlesztett és épített ki a mai nivóra. A Corvin égisze alatt rendezte a „Piros bugyelláris"-t, a „ Csikós"-t, Hall Caine regé­nyét, „A tékozló fiu"-1 és a „Petőfi-ciklus"-t, melyben öt gyönyörű Petőfi-verset keltett életre a vásznon. Közben a Corvin kereske­delmi igazgatását és kölcsönosztélyát irányi­Pásztory M. Miklós totta és vezette zsenialitással és szakértelem­mel. Az elmúlt szezonban ismét kezébe vette a rendezői botot és két filmmel gazdagította a Corvin repertoárját. Ez „A kétlelkű asz­szony" és „A végszó". Néhány hónappal halála előtt vált meg a Corvintól, melyet megalapított és naggyá fejlesztett, hogy Pász­tory filmvállalat néven uj vállalatot alapít­son. Fölelevenítette a „Piros bugyelláris"-t, melyből szkeccset for­mált és a „Csikós"-t. Néhány hét előtt ér­kezett haza Pásztory torokgyulladással Ber­linből. Betegsége hama­rosan súlyosbodott és különböző kompliká­ciók álltak be, melyek megtörték erős szer e­zetét, ugy, hogy a leg­gondosabb és legoda­adóbb ápolá.s sem menthette mór meg az életnek. A magyar filmművé­szet legszorgosabb, fa­natikus rajongójának, Pásztory M. Miklósnak, frissen hantolt sirjónál szomorúan hajtjuk meg mi is a kegyelet zász­laját. Pál Oszkár VALUTA. Szenes Béla irta haza Bécsből, hogy egy nem éppen különös, de nem is mindennapi eset történt vele egy bécsi világárusboltban... Cserép cikláment vett a fele­ségének és közben az egyik ág letört. Sebaj, gyorsan visszadugták a nedves földbe és amig Szenes osztrák koronában kiszámolta és az asztalra olvasta a cehhet — a letört ág uj gyökeret eresztett.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék