Színházi Élet - 1923/4. szám

78 SZÍNHÁZ! ÉLET Négy uj remekmű lapjait forgatja most végtelen gyönyörűséggel a nagy magyar olvasóközönség. Négy pom­pás uj könyvét, amelyek közül kettőnek az íróját : Hellai Jenőt és Móricz Zsigmondot régesrégen a szeretetébe zárt. A másik kettő Hegen iró ; az egyik Blasco Ibanez spanyol Író, aki most kezdi meghódítani a magyar olvasóközönséget, a másik Jack London, aki­nek minden ujabb könyve eseménye az iro­dalomnak. Az e/só' könyv a Víg­színház ragyogó frisseségü újdonsága : Heltai Jenő Kis cukrászdája, amely a színpadon át való hóditó diadalútja után most föl­séges olvasmánynak kí­nálkozik. S havalaki olyas­mit akar a könyvtárában tartani, amihez bár­mikor odamenekülhet, mint szivet-lelket üdítő forráshoz: vigye haza a Kis cukrászdát, azt a páratlan művészettel megirt vígjátékot, amely­nek irója a maga lelkének egy darabkáját felejtette benne ebben a régóta nehezen várt eredeti művében. Móricz Zsigmond : Há­zasságtörés cimü kis re­génye a másik újdonság : méltó folytatása a kitűnő iró eddigi munkásságának. A témája kényes : a há­zasságtörés, amiről hűsé­gesebb és művészibb írást azonban keveset olvas­tunk. Maga az író ugyan azt mondta felőle : — Hát istenem, — lányoknak nem való : sőt talán asszonyoknak sem, mert ha el­olvassák — gyanúba veszik a férjüket . , . Mi pedig azt mondjuk, hogy ezt a regényt minc/en házas embernek el kell olvasnia, hogy megértse mi voltaképpen a házasság. A harmadik újdonság Jack London pompás re­génye : A nagy ház kis asszonykája, amelyet Har­sány i Zsolt fordított ma­gyarra ékes művészettel. És ezeket mondolta róla ; — Ez voltaképpen rep­rezentáns regénye Jack Londonnak és akik ma­gyarul eddig megjelent munkái után kedves és mulatságos „kutya- irót" látnak benne, azok ebből a regényéből egy grandiózus lélekbúvárt ismernek meg. A negyedik újdonság Blasco Ibanez spanyol író­nak a Vérző aréna cimü regénye. Mi másról lenne benne szó, mint Hispánia legforróbb életjelenségéről a bikaviadalokról és azok tarka-barka, ünnepelt, hányt-vetett életű hőseire 1. Ember és állat vért és izgalmat libegő küzdelméről. Izzik a könyv lapjairól az arcunkba csapó levegő ; ott érezzük ma­gunkat a vérző arénában . . , Mind a négy könyv páratlan gazdagodása irodalmunknak. Az Athenaeum adta ki őket és a Színházi Élet könyvesboltjában is kap­hatók. Citoyen „A szokásos arcKép" „Addio signorína" JE9HBH|| cimmel értékes ver- m j^^^jÊL-. ses-könyve jelent y ' »aWt^/«BjBpB' most meg Szécsi J? *>.• tS Ferencnek. A könyv •* fi|l§|||j| második oldalán A .^^ÁbÍÍíB^^ szokásos arckép ÈÉÊÊM helyére cimmel a fi^^SR^^H következő verset | találtuk : Ováli» arc, világos hom Tok. Hová kiültek már a gondok. A sűrű hajra időfüst száll : Itt-ott már rsiliog egy ezüst szál. A szemöldök karcsún ívelő. A nézésben szemverő erő. Életnap ? tán szinte szám'alan. De az arc még üde, ránctalan. Bajusz rövidre nyirott, sűrű, A száj összezárt piros gyűrű. Kerek s közepén gödrös az áll, Ahol ütközik már a szakáll Maga a kép így szemre rendes, Csak a belseje az rejtelmes. A homlok mögött álmok égnek : Remények, vágyak, szenvedélyek. Csak az birja ezt, ki már vállal Lét nem lét harcot a halállal, lm' arcképem rímekbe szedve. Madonnám ! rámázd a szívedbe. Kíváncsiak voltunk, hasonlit-e a vers a költőhöz ? Gyorsan megszereztük a fényképét és itt közöljük. Richtig hasonlít ! „Maga a kép igy szemre rendes. . Madonna, kegyes­kedjék szivébe rámázni.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék