Színházi Élet - 1924/4. szám

18 SZÍNHÁZ I ÉLET Minek gondolná az ember?! Irta: Karinthy Frigyes Az irók és színészek és művészek népszerű emberek — ha meglátod őkel az utcán, fel­ismered fényképről, karrikaturáról, színpad­ról : megbököd útitársadat és összesúgsz a hátuk mögött. — Odanézz, Hegedűs, oda­nézz, Herczeg ! Mielőtt még láttad őket, már ismered fizikai mivoltukat — ők, akik a kép­zelet és elvont fogalmak világát eleven való­sággá varázsolják, élő megjelenésükben fo­galommá válnak : eszedbe se jutna máskép­pen elképzelni a drámai szerző jellegzetes arcát, mint athogy Móricz Zsigmond, vagy Molnár Ferenc képviseli, — ha „a" költőt jeleníted meg magadnak, Babils Mihály, vagy Kosztolányi Dezső, vagy Szép Ernő jólsike­rült fényképére gondolsz önkéntelenül. De vájjon nem-e a megszokás káprázatu e fog­lalkozásnak és külső megjelenésnek ez a látszólagos harmóniája ? Vájjon a lusta és lehetetlen képzelet nem fordította meg a dolgok természetes rendjét, mikor a költő külsejét azért tartod költőinek, mert költő­nek tudod, ahelyett, hogy költőinek tartanád s ebből következtetnél mivoltára ? Mi volna, ..Teheti, vasutyi, magyar állam flzetyi !" MAKLÂRY ZOLTÁN (Mészölu lelv.) Renaissance Szinhíiz : ..Buzakalász" ha nem tudnád, hogy akivel találkozol, ez és ez a kiváló művész — ha első kapásból fris® szemmel néznéd, nem tudnád, kicsoda és rá­érő, szórakozott munkájával azzal a szinte öntudatlan osztályozásnak, amivel mindéi» szembejövőt megnézünk, hogy kiféle-miféle lehet a foglalkozása, minek látszik : meg­próbálnád eltalálni, hová tedd, minek gon­dold az ismeretlent ? Vájjon nem kapnál meglepő eredményeket, meggondolkoztató és tanulságos ellentléteit a valóságnak ? Megcsináltuk ezt a kísérletet: szereztünk vidékről, egy művészetben teljesen analfa­béta, egyébként azonban jószemü és ép ér­zékű bácsit, aki se képről, se személyesen senkit nem ismer és felvonultattuk előtte az Olimpusz lakóit. Minden magyarázat nélkül adjuk közre meglepő válaszait, amit e meg­ismétlődő kérdésre adott : mit gondol, ki­csoda, micsoda lehet ez az ember ? Herczeg Ferencz : osztályfőnök valame­lyik minisztériumban. Bródy Sándor : cigányprímás. Szomory Dezső : nyelvtanár, vagy zon­gorahangoló. Molnár Ferenc : tenorista. Babits Mihály : algebra-tanár. Kosztolányi Dezső : elsőéves festőnöven­dék a miiiparrajziskolából Móricz Zsigmond : nagy vágó. Szenes Béla : tőzsdebizományos. Lakatos László : ligeti hipnotizőr, vagy croupier. Bús Fekete László : henteslegény. Nádas Sándor : bécsi konfliskocsis. Szász Zoltán : törvényszéki bíró. Harsányi Zsolt : a két vendéglős-társ közül az, amelyik körüljár az asztaloknál Ujhelyi Nándor : falusi plébános. Zilahy Lajos : mozizongorás. Jób Dániel : első segéd egy előkelő bel­városi konfekció-szalonban, vagy fog­orvos. Beöthy László : násznagy. Pólya Tibor : modell. Rózsahegyi Kálmán : házmester. Faludi Jenő : Faludi Sándor.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék