Színházi Élet - 1927/1. szám

S 2 1 N H A ZI É L E T fT»-' I t»0 itivo • ZENEJET ÖÍKMAUJTOTTA jr Copyright 1926 by Dr. Alexander Marton, Budapest. — Az előadás joga megszerezhető dr. Márton Sándornál, Budapest, IV., Bécsi-u. 1. Az engedélynélküli előadást szigorúan bünteti a szerzői törvény Játsszák a Király Szinházban a következő szereposztásban: Radziwill herceg Szirmai Imre Cartoriszki Ádám herceg Csortos Gyula Radziwill Eliza hercegnő Vaáln Ilona Wodsinska Antal gróf llalmay Tibor Frederik Chopin Nádor Jenő George Sand Lábass Juci Eisner József, zenetanár Bilicsi Tivadar Eisner Wanda Kovács Ilonka Matusevszka asszony Bacsánui Paula Lulu, Eliza szobalánya Orosz Vilma Aratógazda , Raskó Géza Gazdag legény Tolnau Béla Szép legény Eötvös József Történik 1836-ban Cartoriszki Adám herceg kastélyában, Varsó közelében és Párizsban (Színhely: Cartoriszki Ádám herceg ősi kastélya, Zelazova-Vólában. Minden egy­szerű, világos, de azért mindenen meg­látszik a Cartoriszki nemzetség nagy gazdagsága és nagy konzervativizmusai. I. JELENET (Cartoriszki Ádám herceg, Eisner József, falusi lányok.) (Amikor a függöny szétlebben, a szin mögül zene hallatszik. Chopin zongorá­zik. Kicsiny és nagyobb falusi lányok lopva osonva jönnek a szinre és a hát­tér kerti nyílása felé mennek. Elől Ádám és Eisner József ül az asztalnál, ame­lyen kancsók és két pohár áll. Falusi lányok: Mintha az égből hangoznék. Ô be szép e dal Eisner József (felemelkedik helyéről, előre jön, legfelső lépcsőfokon megáll és onnan hallgatja a zongoraszót. Eisner József finomlelkü, tipikus muzsikus az egyedüli ebben a környezetben, aki meg­érti Chopin nagy zsenijét.) Ádám (hatvan év körüli joviális öreg ur): Boga moja professzorkám csak nem imádkozol. Eisner (visszafordul): Én bizony olyas­leiét csinálok, kegyelmes uram. Ádám: Bolond vagy te professzor­kám, ennek a Chopinnak a bolondja. Azt még csak megértem valahogy, hogy a lányok szeretik, mert ha ő klavirozik nekik, jobban megy a tánc. Aztán szép nótákat is énekel, amik a szivüket csik­landozzák. De poga moja .. . egy ilyen öreg ember ne sóhajtozzék egy kis kla­GtpjórmMD tanfolyam kizárólag ur- és hölgyvezetők részére TTMí^ Á R I v-' Párisi-utca 2 Vfi-VXl, (Váci-Utca Sdrok). Zsíros, pattanásos mitesseres Száraz sömörös. hámlós arc-' bőrét uey intézKtemben, m nt otthoni g ap alatt kezeléssel 1 rendbehozom Hajszálak, anyajegyek szemölcsök és egyéb archibák végleges el" távolítása villannval Szépségápolás olcsó bérletrendszer" rel; Arcok mil vészies kikészítése színházba, bálokra* alxalmakru. Olthoni eredményes has/ná'atra elismert „Aroy" kozmetikai és szépítő szérum szétküldésé dis ré ióval az utódállamokba is. — Ingyen küldöm az uj n yy prospektusomul. ,iita lr VÁRADINÉ PATAKI ARANKA KOZMETIKAI INTÉZETE mmgóépüie tanácsadás. New York palotával sz"mhen Erzsébet-körűt 8. I. em. Telefon : József 13':-8I•

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék