Színházi Élet - 1931/31. szám

dernül átépített műteremben mikrofon és mozgó felvevőgép: a régi évek átadják he­lyüket a rohanó 1931-nek és Amerikának. — Most fejeztem be a Warner számára az Amerikai tragédia Írójának, Theodor Dreissernek „The Genius" ciniü filmjét, amelynek John Barrymore a sztárja. Barrymore egyike a legtöbbet kereső színészeknek odakinn, de . . . — Kertész Miska Csortos Gyula felé néz, aki a Hyppolit cimii uj magyar filmben ját­szik s a gyár kertjében ül egy padon, szivarozik — ... de mennyivel nagyobb, különb színésznek tartom nála Csortost! Ha ugyanakkor indult volna ő is külföldre; amikor én: talán most az ő filmjét ren­deztem volna Hollywoodban és ő kapna tizezerdolláros gázsit. Kertész Mihály egy hét múlva várja Budapestre feleségét, Bess Meredithet, aki irói munkájával komoly részese férje sikereinek. Az írónő naponta magyar lec­két vett Hollywoodban s bizonyára kelle­mes meglepetés lesz, hogy Miska barátait magyarul fogja üdvözölni s magyarul be­szélget majd velük. Még egy kérdés a búcsúzásnál: — Tudja-e, hogy Lucy Doraine is itt van Pesten? — Tudom. Azt hiszem, nem fogunk ta­lálkozni, bár jó barátságban váltunk el egymástól. Pestről, Kertész Mihálytól Budára megy át velünk az autó Lucy Dorainhez. S most Lucy Doraine beszél — Azt hiszem, meg kell hosszabbítani látogatásomat. Ugy terveztem, hogy egy hétig maradok itthon, de olyan elragadó, olyan kedves itt minden, hogy a legjobban szerelnék végleg Budapesten maradni, pedig — a közel jövőben nagyon mesz­szire utazom. Bécsben megkérte keze­met az indiai ópiumkirály. Magával akar 38HMI Lucy Domine iuUrvjut ad Váró Aodurnuk

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék