Színházi Élet - 1932/28. szám

Kismartony Zsuzsanna és llj. dr. Sztankovlts Viktor megesküdtek (Mendlik ielr.) <x bűnös. A társaságnak ez a kedvence ugyanis lemondott a klubigazgatásról és azt a sok energiát, amelyet olyan bőke­zűen dobott a társaság szolgálatába, ez­után falusi birtokán való gazdálkodásra akarja fordítani. Már el is utazott ecsedi családi birtokra — Ne akard elhitetni velünk, angya­lom, hogy minden és mindenütt csendes. — Eltaláltad, a MAC-ban immár a má­sodik gardenparty is megvolt, ezúttal senki sem pottyant a vízbe és mindenki pompásan mulatott. A partyn Andrássg Géza gróf, a MAC elnöke is megjelent és végig kitartott Veres Imre és Asbót Jenő társaságában — Gyorsan biggyessz ide egy kis név­sort. -, — Parancsol/: Leitner Manci, Nledermann Éva, Bezegh­Huszágh Éva, Demeter Judit, Békéssy Piisszi, Angyalossy Baba. Banghn Midi, Kehrling Magda. Lieber Bözsi, Tich Márta. Beleznay Ica, Dunkel Ica. Ellsser Edith és Aliz. Szászy Lili,, Haggen­macher Margit, Frohner Lucy, Gogolák Edith, Tornyay Zsófi. Klees Mimi. Ligethy Bébi, Laka­tos Mária, Láng Inze, Lednlczky Éva. Lórántli Marianne, Mehlschmidt Lili és Dizzl, Pilisi Baba, Penninger Mimi. Vasváry Éva, Raksányi Sári és Zsuzsa. Bíró Sári, Tlimiiri Olga, Roskoványi Miiry és Csttpy, Staub Médi, Walthauser Ili és Margit, Voratsek Miel. Bajó Saci, Zinner Gertrud, Nóvák Baba. Nyári Lenke. Taufler Márta. Jeuófly Baba. Bece Éva, Székely Sári, Deák Márta, Vreede Anny, Jerfly Magda. M en de Léni és Dizzl. A társaságból: Szemere Jánosné (Tóth Margit felv.) — Hiába, csak Wahlkampf Henrik tud Budapesten ilyen kedves névsort össze­hozni. — Apró hírekben nem szűkölködsz e héten? — Tessék egy szomorú hirecske: egy szé passzonnyal kevesebb lesz Pesten, Hetfion argentínai követet visszahívták Budapestről és ez egyszersmind feleségé­nek, az igazán körülrajongott szépasz­Kzonynak távozását is jelenti, fis méltóz­tassál egy vidámabb hirecskét is: Sassa­iiov Ili, a másik szépasszony nyolc nap alatt végzett egy kis vakbélgyulladással, ami csak azért volt jó, hogy a szépasz­szony barátai és tisztelői virágos erdővé varázsolhassák a szanatóriumot. Ili asz­szong egyébként már otthon van és elbe­szélte nekem, hogy a betegség alatt is gyűjtött az urna számára, minden láto­gatójának tíz pengős paszpartout adott. — így van az, lásd helyesen, a szép­asszonyoknak betegségén is keres az urna. És ez igen erkölcsös is, ami viszont

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék