Színházi Élet - 1934/39. szám

— Böjti mértékletesség, de nem bá­nom és halljuk! — Tehát: 1. A héten úgyszólván le sem került a frakk az urakról, annyi estély, tea és fo­gadás volt az International Law Asso­ciation kongresszusa alkalmából. Erre a konrgesszusra Angliából negyventagú delegáció érkezett; élén dr. Llewelyn Ja­nessel, a pécsi egyetem díszdoktorával és Sir John és Lady Sandiman-AUen-nel, az angol parlament középeurópai gazdasági osztályának elnökével. A kormány nagy fogadóestéjén, amelyet a kongresszus tagjainak tiszteletére adott, olyan pazar buffet volt, amilyenre a legöregebb btif­fet-banditák \sem emlékeznek. Pompás hangulat volt a főváros fogadásán, ahol ugyancsak remek Ínyencségeket szolgál­tak fel. Az angol hölgyvendégek közül Lady Haire és unokahuga, Miss Esther Home, az angol királyi gárda táborno­kának leánya tiszteletére Erdődy-Szé­chényi Miklósné grófné, Guttman Eva bárónő teát adott dísz-téri palotájukban. 2. Marencsich Ottó vezérigazgatónak bérmafia, sipeki Bálás Ervin, huszárhad­nagyi avatása alkalmából a Hungária kü­löntermében vacsorát adott, melyen részt­vet te k: öze. Goreczky Zsigmondné, vitéz ne­mes Szinay Béla tá­bornok és felesége, Zeichmeister József törzsorvos, sipeki Bá­lás Ervin és felesége, a fiatalság közül Flei­scher Nóra, Sacelláry Pipsó, Szinay Éva és Uher Zita, továbbá Balogh Károly, Her­telendy György, László Miklós, Révay Kál­mán. Szinay András és br. Stipsitz István huszárhadnagyok. Va­csora után Magyary Imre muzsikája mel­lett hajnalig táncolt a fiatalság. Horváth Zizike, szakértők szerint legújabb nemzetkö: tenisz-ígéret, aki amo lezajlott pestkörnyék bajnokságok alkalma val játékával nagy fe tünést keltett 3. Sok a panasz amiatt, hogy a ma­gyar teniszezők gárdá­jának. nincs utánpót­lása. Most komoly vi­gasztalásul szolgál, hogy a fiuk közül egy egészen különleges tenisztehetség bukkant fel: Zánkay Viktorék fiának személyében, a lányok sorából pedig Horváth Zizike keltett luigy feltűnést a pestkörnyéki teniszversenyen pompás já­tékával. A szép és tehetséges kislány alig néhány órát vett Göncz Lajostól s olyan játékot produkált, amely komoly reményre jogosít, megnyervén a női egyes bajnokságot. A kis bajnoknő kü­lönben boldogult Horváth Nándornak, a Belváros kedves és felejthetetlen Nándii-jánuk a kislánya. 4. Bús Fekete Lászlónak az öccse, akit »kis Bús«-nak becéznek, ezidén a Lidón üdült, ottléte alatt megismerkedett egy olasz nagyiparos gyönyörű leányával. KU Bús olyan rajongással beszélt a lány­nak Magyarország és Budapest szépsé­geiről, hogy mikor már ütött volna a vá­lás órája, a lány kijelentette szüleinek, hogy szeretné megismerni Magyarorszá­got. Az olasz familia így aztán néhány napra ellátogatott Budapestre, ahol olyan jól érezték magukat, hogy a napokból hetek lettek s az is könnyen megeshetik, hogy jövőre egy gyönyörű olasz leány­nyal kevesebb lesz s az egyensúly ked­véért egy szépséges magyar asszonnyal több ... 5. Herczog András báró — mint isme­retei — hosszú hónapok óta bús legény­Dr. boskaí Tóth Bertalan és kostolnaí és nagy­megyeri Dingha Györgyi házasságot költöttek (Foto Schäfier)

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék