Színházi Hét - 1912/3. szám

3. szám szfftóziutr 9. oldal Ç Angol uri szabó. kJzegő Fülöp Budapest, Főherceg Sándor-u. 17 Paolo és Franceska. rdekes^ bemutatót ad az Opera­ház : magyar operabemutatót. A Paolo és Francesca a magyar voltán kívül külön is rokonszen­ves; a kiváló opera szövegét Ábrányi Emil irta, a muzsikáját ifjabb Ábrányi Emil komponálta. A tehetség valóság­gal családi örökség az Ábrányi-famíliá­ban. Apáról fiúra száll és kétségtele­Ábrányi Emil. nül roppant kedves dolog, hogy az apá­nak, bár a talentumát teljesen örökölte a fia, mégis megmarad az a kiapadha­tatlan költői vénája, amelynek annyi ragyogó színpadi verset köszönhet a magyar színházi élet. A Paolo és Francesca értékes siker. Sőt ami ennél is többet jelent : biztos siker. A libretto érdekes, színes és iz­gató. Paolo és Francesca megragadó és tragikus szerelmi történeténél keresve sem találhatott volna szebb operaszöveg­témát Ábrányi Emil és pompásabb meg­zenésíteni valót ifjabb Ábrányi Emil. A színház a külsőségekben sem fukar­kodott. Az első felvonásban valóságos hajó jön be a színpadra, a második fel­vonás Rimini hercegi udvarának ragyogó háziszinpadát varázsolja elénk olyan ballettekkel, hogy az összes habitűék se­rege izgatottan ostromolja gukkerekkel a színpadon felállított színpadot. A har­madik felvonásban pedig karneválhan­gulat okoz kellemes meglepetést, csupa zaj, tréfa, melódia, sokadalom és tánc a színpad. Mindehhez a muzsika, a maga gondos, rendkívül nívós kidolgozottsá­gával és bájos, gazdag melódiával. Az Ábrányi-famíliának nagyon le van köte­lezve az Opera publikuma. OOOOOOOOOOOOOOOOOOOQOOOOOOOCOO A bőr-Hamlet. Van a Törzs Jenőék lakásán egy bőr karos­szék. Nagyon érdekes szék, a támláján egy dombormű bőr­jelenet van, amely direkt ad hoc ké­! szült és amely Törzs Jenőt ábrázolja a Hamletben. A minap Törzs, mikor a fe­leségevei, Forrai Rózsival és a kis fiá­val, Törzs Miklóssal, diskurálva otthon üldögélt, egyszer csak megdöbbenve szólt a feleségének : — Jesszus Mária, milyen szerényte­len vagyok ! Forrai Rózsi néma kérdőjelet ábrázolt. — Igen. Nézz csak ide : nincsen már semmi bőr a képemen. Es a székre mutatott, amelynek tám­láján tényleg megkopott egy kicsit a bőr.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék