Színházi Hét - 1912/7. szám

7. szám S7IÏ11IMÎ UCT 13. oldal nACM fc II N/IMIIM Vasárnap : d. u. Sárga liliom. <19. "!d.) este : Rablólovag (20. old.) Hétfő: Rablólovag. (20. old.) Kedd: Rablólovag. (20. old.) Szerda: Gunyvacsora Csütörtök: Rablólovag. (20. old.) Péntek: Gunyvacsora Szombat: Gunyvacsora Vasárnap : d. u. Sárga liliom. (19. old.) „ este : Gunyvacsora SZŰCS A. angol .bőrbutor és borszék­különlegességek gyártása: Budapest, VII., Károly-kömí 5/s Telefon 148-07. Fényképes album kívá­natra ingyen. NÉP-ál§OPEPZ\ Vasárnap: d. u. A Quo Vadis? (21 oldal.) „ este: Furulyás Jancsi (21. old.) Hétfő: Szibéria (21. old.) Kedd: Furulyás Jancsi (21. old.) Szerda: Furulyás Jancsi (21. old.) Csütörtök: Szibéria (21. old.) Péntek: Furulyás Jancsi (21. old.) Szombat: Szibéria (21. old.) Vasárnap : d. u. Quo Vadis ? (20. oldal.) „ este: Furulyás Jar.csi. (21. old.) Hétfő: Szibéria (21. old.) klCÁLY SZIMUAZ Egész héten Leányvásár. (19. old.) Vasárnap: d. u. A kis gróf. A Nyugat legközelebbi m a t i­n é j a még e hó folyamán lesz, SzépErnőnekésKrudyGyulának egyfelvonásai kerülnek színre. Szép Ernő egyfelvonásosa : „A hasbeszélő" Antoni tanárról, a hasbeszélőről szól. Egy ócska hotelszobában játszódik le a fantasztikus jelenet, ahová a hasbeszélő hazajön elő' adása után három bábujával, melyeket az orfeumban sétáltat és beszéltet. Antoni tanár vacsorát hozat szobájába, de nem izlik neki a vacsora, az örökös magány ma nagyon elszomorította. Egy kicsit sóhaj­tozik az ő nagy árvaságáról, majd egy hir­telen ötlettel maga köré ülteti az asztalhoz bábujait, családot csinál magának és egy boldog otthon Idilljét jáissza el a bábukkal. — A Krúdy darabjának „Pesti farsang" a cime s Petőfi Zoltánról és Szendrey Júliáról szól — a fiúról, aki voltakép anyjára ütött, de mégis nagyapjának nyo­masztó hatása határozza meg és fordítja végzetessé életét. A kis darab Zoltánnak egy éjszakai Pestre való hazatérte s Szendrey Júliának bálbamenetele körül forog — afféle csendes tragédia, tele mély pszicholó­giával. A színdarabokon kívül még con­féranceok is szaporítják a matiné műsorát. •••••••••••••••••••••••••••• H irdetéseket felvesz a Színházi Hét hirdetési iioio Gerő Fülöp reclám-vállalata bt. Budapest, Margit-körut 8. A Nemzeti Színház elfogadta Gábor Andor és Liptai Imre A sar­kantyú cimű háromfelvonásos színmü­vét és még e szezonban, Ferenczy Ferenc darabja után, szinrehozza. A darab irodalmi meglepetésszámba megy: A társ­szerzők mindegyike országos nevü humo­rista, Liptai legutóbbi jóizü vígjátékának sikere még élénk emlékezetben van, — ez a darab pedig sötét és keserű tragédia. Egy huszártisztről szól a történet, aki be­leszeret egy szegény táblabiró-lányba, kilép a hadseregből, a máv.-nál vállal sze­rény hivatalt és elhatározza, hogy a család­jának munkáséletet fog élni. De mindvégig élhetetlen marad, a polgári életben össze­csapnak feje felett a hullámok és végül is meghal a gyereke. Az uri élhetetlenség tragikuma a darab. H UNCARIA BESZÉLŐGÉPEK DSMÉNYI ÉS TÁRSA ezelőtt Magyar Ipar- és Kereskedelmi Betéti Társaság Budapest, VI., Teréz-körut 4. Kérjen árjegyzéket.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék