Szocializmus, 1918 (11. évfolyam, 1-12. szám)

1917-12-01 / 1. szám

* SZOCIALIZMUS Szociáldemokrata folyóirat Szerkeszti Kunfi Zsigmond Megjelenik minden hó 1-ét követő vasárnap' Ára: • , Egy évre......................................................12- К Féléve.................................................... .. . 6'— К N egyedévre................................................ 3-— К E gyes szám Népszava-előfizetőknek . 1'— К Nem előfizetőknek.................................. 1-50 К A lap szellemi részére vonatkozó küldemények (kéziratok, könyvek, stb.) a Szoeializmus Szerkesztőségének Budapest, VILI, Conti-utca 4 alá kül­dendők, a lap anyagi részére vonatkozó küldemények (előfizetés, posta- utalvány, reklamáció stb.) pedig a Szocializmus kiadóhivatalának Budapest, VIII, Conti-utca 4. A Szocializmus legközelebbi száma 1918 január havában jelenik meg Szocialista agitációs iratok! A párt- és szakszervezeti mozgalom alapelveit és célját ismertető tanulságos íüzetek. pedig ... Népszerű és agitácié az egyéniségeknek, <» vezeti. r ■ 'nsáqainak és azoknak az . ’ '»r’Tit igen nagy 1. Garami: Az osztályt 2. Weltner: A gazd <ág 3 Suhogó: Harc a do 4. Rónai: Kinek л 5. — Hogyan szei ~ 6. Buchinger: Nap 7. Yanczák: Szaks 8. Preusz: Két irán 9. Vanczák: A sóhiv, 10. Varga: Hogyan lek 11. Weltner: Hazugság 12. Buchingerné: Mun! Kaphatók a Népsza1 Erzsébet - körút 35 ^ — ■■ — j í i il — uo Ív — Ára —'16 К f a —-00 К a —'06 К a —'06 К ■a —‘06 К ra —'10 К ra —-20 К .ra —'20 К .ra —‘20 К kra — 20 К \ra —-20 К iapest, VII, várusitónál

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék