Szocializmus, 1928 (18. évfolyam, 1-12. szám)

1928-01-01 / 1. szám

ШС1Ш*.. SZOCIÁLDEMOKRATA FOLYÓIRAT SZERKESZTI RÉVÉSZ MIHÁLY PÁRTGYlJLÉS: 1. DR. RÉVÉSZ MIHÁLY: A huszonötödik országos párt- gyűlés................................................. i 2. MÓNUS ILLÉS: Jegyzetek a pártprogramról és az agrárprogramról ............................. 5 3 . KERTÉSZ MIKLÓS: Külpolitikai mérleg....................... 8 4 . GÁL BENŐ: Szociálpolitikai kérdések............. ы 5. DR. BÁNÓCZI LÁSZLÓ: Községi politika és önkormányzat 17 DÓCZ1 GYULA: „Milljók egy miatt!“.............................................. 20 Á GOSTON PÉTERNÉ: A belga munkásmozgalom ................................. 23 E LKÁN LÁSZLÓ: Szokolay István, Lukács Móric és társaik .. 28 FÖL JEGYZÉSEK:......................................................... 33 Ivari Kautsky főműve: A történelmi materia­lizmus (Acs Tamás) — „lm itt az írás!“ (В. V.) — Egy ember élete [Iím.] — Tillier regénye — magyarul (Tieder Zsigmond) — „Szó és könny“ (Balogh Vilma) — Racionalizálás, munka tudora á ny és munkavédelem (Rudas Béla) TaiialOMlegy^éh aXVIl. (1927) évfolyamhoz WitlM BUDAPEST VIII, CONTI-UTGA 4. SZÁM

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék