Szocializmus, 1934 (24. évfolyam, 1-9. szám)

1934-04-01 / 1. szám

SZERKESZTI: MÓNUS ILLÉS Szocializmus Dr SZEKSZÁRDI LÁSZLÓ FŐMUNKATÁRSAK: Dr BRAUN SOMA Dr RIES ISTVÁN TÁRSADALOM­TUDOMÁNYI FOLYÓIRAT XXIV. ÉVFOLYAM 1934 ÁPRILIS HÓ 1 ■ SZÁM Az eszme: halhatatlan!... A német szociáldemokrácia katasztrófája és minden ellenállás nélkül való megsemmisítése mélyen megrendítette minden ország szociáldemokratáit. A horogkeresztes ЯШег-mozgalom megsemmi­sítette a pártorganizációt, feloszlatta a modern munkásmozgalom sokrétű tevékenységet kifejtő szervezeteit. A „gleichschaltolás“ semmit sem kímélt meg. A teljes fizikai megsemisítést követte a szellem elleni hadjárat. Lobogó lángok tüzéhe vetették a marx­ista góndolatot tartalmazó könyveket is ... A német fasisztamozgalom fanatikus dühtől fűtött tömegmoz­galom volt, amely rendkívül sok forrásból táplálkozott és ame­lyet legfőképpen a kapitalizmus elmélyült és kiélesedett válsága növesztett nagyra. A teljes megsemmisítés programjával rohanta meg a szociáldemokrata és kommunista mozgalmat. A német fasizmus minden ellenállás nélkül tombolhatta ki magát és ülhe­tett diadalt. Ez egyfelől mélyen elszomorította minden ország szocialistáit, másfelől a meglepetést, a megvetést és a lekicsiny­lést juttatta kifejezésre a velünk ellentétes polgári osztályokban. „A híres, erős német szociáldemokrácia megsemmisült!“ „Az antimarxizmus győzött a marxizmus fölött!“ „A szocializmus meg­bukott!“ — ezek voltak még a legenyhébb megállapítások ellen­feleink oldalán... A dübörgő történelmi katasztrófa második fejezete február­ban Ausztriában játszódott le. De minő más körülmények között! Az egy év óta folytonosan provokált, sokszor megalázott osztrák szociáldemokráciára rátört a Heimwehr-fasizmus. Az osztrák Schutzbund négy napig állta a harcot. Védekezett fegyverrel a kezében és életét adta meggyőződéséért, a szocialista eszméhez való hűség messze világító fénye mellett! Az osztrák szociáldemokrata mozgalmat is megsemmisítették. A Heimwehr-fasizmus Ausztriában is győzött, ahogy ők mondják: „Az antimarxizmus legyőzte a marxizmust!“ Leverték az osztrák munkásök fölkelését. De minő más gon­írta MÓNUS ILLÉS I. 1

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék