Szocializmus, 1946 (30. évfolyam, 1-11. szám)

1946-01-01 / 1-2. szám

SZERKESZTETTE MÓNUSILLÉS SZERKESZTŐBIZOTTSÁG. Dr FARAGÓ LÁSZLÓ, JUSTUS PÁL, KÉTHLY ANNA, MONUS ILLÉSNÉ, Dr RIES ISTVÁN, SZAKASITS ÁRP/oSl Az ember mértékével A francia burzsoázia felelőssége TUDOMÁNYI FOLYÓIRAT XXX. ÉVFOLYAM 1946 JAN.-FEBR. H 1-2. S3 p.( \ : V, .4 '1 у Irta: LÉON El,UM Az alább olvadható tanulmány Lémi Blum: „A l’écíhelle humaine“ című könyve negyedik fejezetének körülbelül felét tartalmazza. A könyvet, melynek címe magyarul „Az ember mértékével“ lehetne. Léon Blum 1941-ben írta, börtönben, majd német koncentrációs táborban, olyan időpontban, amikor, sze­mélyes sox-ea bizonytalanságán túl, a német katonai hatalom még legyőzhetetlennek, a demokrácia jövője reménytelennek látszott. Nem mindennapi szellemi és erkölcsi erőfeszítés ke lett ahhoz, hogy ilyen körülmények között kíméletlenül leszámoljon a francia köztársaság hibáival, amelyek összeomlásához vezet­tek, megmaradjon a fasizmus engesztelhetetlen ellenségének 'és kijelölje — csaknem tévedhetetlen pontossággal — a jövő útját és feladatait. Ez utóbbihoz, az emberi és erkölcsi nagyságon kívül arra a szocialista tudásra, a szocialista analizisnak arra az önmagával szemben is kíméletlen alkalmazására is szükség volt, amely a könyv s az itt közölt rész minden sorából s gár- zik. Lehetnek szocialisták és nem szocialisták, akik nem minden­ben értenek egyet kritikájával és álláspontjával: de mindenki­nek el kell ismernie — aminthogy Franciaországban és Nyugat- Európában mindenki elismeri — ragyogó szellemét, gondolko­dásának élességét, erkölcsi tisztaságát, egyszóval azt. hogy a legnagyobb szocialisták közül való. Miután a könyv fejezetei­nek az eredetiben nincs címük, a fordító volt kénytelen ez önmagáiban is kerek egészet alkotó részlet fölé alcímet írni és pedig lehetőleg olyat, amely híven tükrözi a lefordított г és л tartalmát s az egész könyv szellemét is. * Tudnunk keil, hogy Franciaországot másfél évszázad óta a burzsoázia kormányozza. Ellenkező látszatok ennek igazságán mit sem változtatnak. A két világháború közötti időszak kivételei és intermezzói is látszólagosak. A Népfront, amely inkább társa­dalmi erők csoportja volt, semmint pártszövetség, 1934 február 6-a után védekezésre alakult meg, a meglévő állapot fenntartá­sára, a demokratikus alapelvek megőrzésére. A Szocialista Párt

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék