Állami Bánffy leánygimnázium, Szolnok, 1932

DEBRECENI TANKERÜLET. A SZOLNOKI M. KIR. ÁLLAMI LEÁNYLICEUM értesítője AZ 1932—33. TANÉVRŐL. KÖZZÉTESZI: WOLLEK GÉZA AZ INTÉZET IGAZGATÁSÁVAL MEGBÍZOTT ÁLL. REÁLGIMNÁZIUMI IGAZGATÓ. SZOLNOK, 1933. NYOMATOTT A »SZOLNOK ÉS VIDÉKE« KÖNYVNYOMDÁJÁBAN, MÁRIA-U. 19. III. ÉVI r rr

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék