Állami Bánffy leánygimnázium, Szolnok, 1933

DEBRECENI TANKERÜLET. A SZOLNOKI M. KIR. ÁLLAMI LEÁNYLICEUM IV. ÉVI értesítője AZ 1933—34. TANÉRVŐL. KÖZZÉTESZI: WOLLEK GÉZA, AZ INTÉZET IGAZGATÁSÁVAL MEGBÍZOTT ÁLL. REALGIMNÁZIUMI IQAZ6ATÓ. SZOLNOK. 1934. NYOMATOTT A »SZOLNOK ÉS VIDÉKE« KÖNYVNYOMDÁJÁBAN, MÁRIA-U. 19.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék