Állami Bánffy leánygimnázium, Szolnok, 1934

DEBRECENI TANKERÜLET. A SZOLNOKI M. KIR. ÁLLAMI LEÁNYLICEUM V. ÉVI ÉRTESÍTŐJE AZ 1934-35. TANÉVRŐL. KÖZZÉTESZI: Dr. KURUCZ GYÖRGY m. igazgató. SZOLNOK, 1935. NYOMATOTT VARGA JÓZSEF KÖNYVNYOMDÁJÁBAN, GOROVE-UTCA 6.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék