Állami Bánffy leánygimnázium, Szolnok, 1941

DEBRECENI TANKERÜLET A SZOLNOKI M. KIR. ÁLLAMI BÁNFFY KATALIN LEÁNYGIMNÁZIUM (Vili. OSZTÁLYÁBAN LEÁNYLICEUM) ÉVKÖNYVE AZ 1941—42. TANÉVRŐL. AZ ISKOLA FENNÁLLÁSÁNAK XII. ÉVÉBEN SZERKESZTETTE: ANDOR JÁNOS MB. IGAZGATÓ. SZOLNOK, 1942. NYOMATOTT SARKADI ISTVÁN KÖNYVNYOMDÁJÁBAN. SZOLNOK TELEFON: 583.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék