Állami Bánffy leánygimnázium, Szolnok, 1943

DEBRECENI TANKERÜLET. A SZOLNOKI M. KIR. ÁLL. BÁNFFY KATALIN-LEÁNYGIMNÁZÍUM ÉVKÖNYVE AZ 1943-41. TANÉVRŐL. AZ ISKOLA FENNÁLLÁSÁNAK XIV. ÉVÉBEN. SZERKESZTETTE . ANDOR JÁNOS IGAZGATÓ. SZOLNOK, 1944. Nyomatott Sarkadi István könyvnyomdájában, Szolnokon. Dr. Harsányi Gyula-u. 4.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék