Állami Faludi Ferenc gimnázium, Szombathely, 1918-1919

I. Az 1918-19. és 1919-20. tanév története. Az 1918-19. tanévben megnyílt intézetünk VII. osztálya. Az ebből származott munkatöbblet ellátására Gáb­riel János és Grünvald Jenő rendes tanárok helyeztettek iskolánkhoz. A budapesti tank. kir. főigazgatósághoz át­helyezett Benedek Árpád helyét Aczél János rendes tanár foglalta el, a helybeli leánygimnáziumhoz beosztott dr. Ga­lambos Dezső helyett Benczik Mihály rendes tanár helyez­tetett át intézetünkhöz; az 1918. május havában elhalt Haszlinger József tanszékét pedig dr. Várady Imre h. ta­nárral töltötte be ideiglenesen a vallás- és közoktatásügyi minisztérium. Hasonlóan ideiglenes beosztást nyertek isko­lánknál Halász Viktor és Halmos Miksa zsolnai, Sárközy Sándor aranyosmaróti menekült rendes tanárok. A szovjet-kormány rendelete folytán a tanévet a tör­vényes idő előtt fejeztük be, a tanulók csak sommásan mint »megfelelők« és »meg nem feleltek« biráltattak el. Az erről kiadott szovjetbizonyítványokat az 1919—20 tanév elején cseréltük ki szabályszerű osztályozású bizonyítvá­nyokkal. A proletárdiktatúra fegyelmi és erkölcsi tekintetben észrevehető hatás nélkül maradt intézetünkre, ami korábbi fegyelmezésünk kedvező eredményének tekinthető és a ren­díthetetlen nemzeti és erkölcsi alapon álló tanári testület gondosan őrködő nevelőmunkájának tudható be Igazolat­lan óramulasztások egyáltalán nem fordultak elő, a rend és fegyelem egy pillanatra sem lazult meg. Az intézet tanulmányi rendjét azonban károsan befolyásolta e szo­morú emlékű néhány hónap, amennyiben tanulóink szor­galma és munkakedve általában megcsökkent.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék