Állami Faludi Ferenc gimnázium, Szombathely, 1922

A SZOMBATHELYI M. KIR. ALL. FÖREALISKOLA 1922—23. TANÉVI ÉRTESÍTŐJE. Közzétette: Or. PEREPATITS ISTVÁN kir. igazgató. I. Az 1922—23. tanév története. A vallás- és közoktatásügyi minisztérium augusztus 31-én kelt rende­letével Gaidenecker György r. tanárt a kispesti állami főgimnáziumhoz he­lyezte át; Grünvald Jenő pedig a budapesti izr. hitközségi főgimnáziumnál nyervén alkalmazást, szeptember 16-án lemondott állásáról. Az előbbi vál­tozás lehetőségére már az augusztus 28-án tartott alakuló értekezleten figye­lemmel voltunk; az utóbbi miatt azonban az iskola végleges munkarendje csak szeptember második felében alakult ki. Minthogy helyökbe az állam más tanárokat részben tanárhiány miait — nem alkalmazott, tárgyaikat a testületben szétosztottuk, ami öt tanárnál óratöbbletet idézett elő. A hitoktatók körében még jelentékenyebb változás történt. Murányi László r. kath. hitoktató helyébe Wilfing Lajos, Gyarmathy Dénes (prot.) helyébe Kovács István lépett a tanév kezdetén. Fischer Ignác (orlh. izr.) sárvári főrabbivá választatván, helyét április 1-től Klein Gyula löltölte be. Az augusztus hó 28-án tartott I. oszt. feluételi vizsgálatra 88 fiú jelent­kezett, akik közül a szükséges alapismeretek fogyatékossága miatt csak 9-et kellett visszautasítanunk. A tanév folyamán főigazgatói engedéllyel még 5 tanuló tett sikeres felvételi vizsgálatot. E vizsgálatok jóhatása szinte szemmel- lálható; éppen ezért kívánatos a fenntartásuk. —■ A javító vizsgálatot 57 tanuló állotta ki sikerrel; 12-t osztályismétlésre utasítottunk. —A tanév ele­jén magánvizsgálatra jelentkezett két tanuló megbukott. — . Különbözeti vizsgálatot három tanuló tett sikerrel. A beírásokat szeptember I., 2. és 4. napján végeztük. Csappant a ta­nulók száma az előző évi szelekció folytán a II., HL, VII. és VIII. osztályban, növekedeit az előző évhez viszonyítva az I. osztályban. Szeptember 5-én a kath. tanulók Veni Sancle-ja és a többi felekezet egyidejű istentisztelete ufón évnyitó ünnepélyt tartottunk, amelyen 1.) az

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék