Tér és forma, 1929 (2. évfolyam)

II. évfolyam, 8. szám - dr. Bierbauer Virgil: A székesfehérvári Prohászka Ottokár emléktemplom tervpályázatból

Árkay Bertalan pályaterve érett részletek halmozásából nőtt a magasba, hanem a feladat elképzelésének elemi lendületé­ből. A szentély fölé emelkedő hatalmas torony az áttört haranglábbal a nagy püspök emlékének hirdetőjévé lehetett volna ... Kifogásunk talán csak a templom mennyezetének nehéz mivolta ellen van, mert az a vasbeton lamellákból kép­zett ívsorral nem harmonikus. Weichinger IKároly terve sok tekintetben ro­kona az Árkay-féle tervnek. Nem olyan radiká­lisan újszerű, mint az, de talán még fokozottab­ban egyszerű. A legrégibb keresztény templomok apostoli szerénységével ékes, — a ravennai San Apollinare in Classe hangulatát juttatja eszünk­be. Belsejének ritmusai megszólalnak és zenge­nek a rajzon, bár az orgona soha nem fog fel­zúgni a Weichinger megálmodta térben, soha a püspök emlékét idéző szónoklat nem fog benne elhangzani! Rimanóczy Gyula terve módfelett artisztikus. Sajátos módon keresi a mai formát és a hazai hangot. Tornya nem egy régi magyar toronynak a másolata, de érzésvilágánál fogva magyaros. Klinkerből elgondolt belsője ugyancsak erősen magyar hangulatú s amellett a XIV. század olasz kolduló barát templomainak hangulatát is idézi. Itt is az egyszerűségen van a hangsúly, Prohász­ka emlékét szabad-e cirádákkal ünnepelni? Szabó Lóránt munkájával sokban — bevall­juk, igen sokban — nem értünk egyet, de öröm­mel látjuk jelentkezését a porondon, mert fiata­los erejét érezzük ki díjazott munkájából. Egy forrongó, ötleteknek és gondolatoknak tömegé­vel terhes koponya ez, amelynek ki kell érnie. Kupoláiról talán bebizonyíthatja, hogy azok így, átvágva is meg fognak állani, mindennek dacára nem váltja ki a statikai biztonság érzését! S megmondjuk őszintén azt is, hogy az ilyen ki­forratlan tervek, amelyekben egyes modern szerkezeti elemek is felcsendülnek, szerzik a mo­dern törekvéseknek a számos ellenséget. A kiál­lításon többízben hallottunk ilyen megjegyzése­ket. De bízunk abban, hogy Szabó Lóránt, ha gondolatait erőteljes önkritikának veti alá, ha képes lesz arra, hogy építészeti gondolatainak egész sorát feláldozza vezető gondolatai ked­véért, sok szépet és jót fog alkotni, viszont ak­kor örülni fog, hogy terve úgy, amint megraj­zolta, nem került kivitelre. Dr. Bierbauer Virgil 300

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék