Tér és forma, 1931 (4. évfolyam)

IV. évfolyam, 10. szám - Winkler Oszkár: Újabb tanulmányok a lakásproblémához

Gerlóczy Gedeon Foto Bánó szetes azonban, hogy a telekfeltárásra általános normát szabni nem lehet, hiszen a valóság a legkülönbözőbb alakú, helyzetű és nagyságú telkekkel állítja szembe a tervezőt, mikor sok esetben e sémák okszerű kombiná­ciója adja meg a helyes megoldást. Részletes kimutatásokkal, összehasonlító táblázatokkal, frappáns grafikus ábrákkal, a vizsgálatok konzekvenciáit levonó és sokhelyütt meglepő részletekkel szolgáló közleményekkel gazdagon jelenik majd meg a szemi­nárium munkásságát összefoglaló könyv: a lakásépítés jelen stádiumának keresztmetszete, melynek itt vázla­tát adtam. Feleletet ad sok olyan kérdésre, melynek megoldása már kialakult, de csak most ölt testet. Még jobban kiélezi a kérdőjelet ott, ahol a tapasztalat kevés még ahhoz, hogy választ érleljen. Uj problémákat tár fel, új lehetőségek csíráját rejti magában. Kritikus szemle egy gazdag termés felett — egy még jobb, még eredményesebb jövő termelés érdekében s így nem lehet érdektelen nálunk sem, ahol egységes lakásépítőpolitika híjján még nem alakulhatott ki az a helyzet, mely egy ilyen terepszemle alapjául szolgálhatna. Winkler Oszkár J 1 I L 11 1 i 1 r 326

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék