Tér és forma, 1934 (7. évfolyam)

VII. évfolyam, 1. szám

TÉR ÉS FORMA ÉPÍTŐMŰVÉSZETI HAVI FOLYÓIRAT VII. ÉVFOLYAM, 1. SZÁM. BUDAPEST, 1934 JANUÁR SZERKESZTI: DR. BIERBAUER VIRGIL EPITESZ SZERKESZTŐSÉG ÉS KIADÓHIVATAL: BUDAPEST VI, POD MANICZKY-UT CA 27. TELEFON: 12-0-69 ÉS 24-9-92 TARTALOM: A CIRPAC MAGYARORSZÁGI CSOPORTJÁNAK MUNKÁIBÓL Breuer Marcel 1 Korner József 18 Bakos István 4 Ligeti Pál 20 ifj. Dávid Károly 6 Molnár Farkas 22 Fischer József 9 Révész Zoltán 30 Forbát Alfréd 14 Szentkirályi Gyula 34 Preisich Gábor 36 A TÉR ÉS FORMA ELŐFIZETÉSI DÍJA: Egész évre 28.— P, fél évre 15.— P, negyed évre 8.— P. Egyes szám ára 3.— P A Tér és Forma részére szánt anyag a szerkesztőségben vagy dr. Bierbauer Virgil szerkesztőnek nyújtható be. — A kéziratok gépírással, a lap egy oldalán Írandók. — A beküldött képek az illető szám megjelenése után a szerkesztőségben vehetők át. — A tervek a szerzők tulajdonában maradnak, a közölt cikkek csak hozzájárulásunk esetén közölhetők. — A beküldött cikkekért szedett oldalankint 8 pengő tiszteletdíjat fizetünk. — Fenntartjuk magunknak, hogy a Tér és Formában közölteket külön gyűjteményes lenyomatban, esetleg könyvalakban minden további tiszteletdíj nélkül leközölhessük. FELELŐS SZERKESZTŐ: LAKATOS MIHÁLY, FELELŐS KIADÓ: SÓS GYÖRGY KIADJA: LAKATOS MIHÁLY ÉS SÓS GYÖRGY az új építési forma ideális fém­függönytartója szép egyszerű kecses RILOGA-SZENES VI, LEHEL-UTCA 23 TELEFONSZÁM 91-8-16 Seidner Zoltán műszaki fényképészete Budapest IX, Ferenc-körút 38 Telefon 84-5-83 Mindennemű műszaki-,építészeti-, interieur felvételek és festmény­reprodukciók elsőrendű kivitelben. Ugy helyben, mint vidéken is.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék