Tér és forma, 1934 (7. évfolyam)

VII. évfolyam, 6. szám - Új könyvek

Weichinger Károly: Családiház a Rózsa­dombon G. B. Ceas: Studi di architettura: 1. La casa colonica Nella Libia 23 oldal, 2. II mobilio moderno 34 oldal, 3. lo spirito deli' architettura moderna 48 oldal. G. B. Ceas, a nápolyi műegyetem tanára ezekben a fü­zetekben hallgatói számára tette hozzáférhetővé elő­adásának és tanulmányainak anyagát. Az első füzet az olasz kormány által segélyezett libiai tanulmányútiának eredményeit tartalmazza és megvilágítja az ezen gyar­matban hagyományos építkezési módokat, nevezetesen az ottan évszázadok alatt a klimatikus viszonyok alapos megismeréséből helyesnek bizonyult építőformát. Váj­jon nem volna-e indokolt, ha nálunk is megjelennének hasonló szellemű és ér­telmű tanulmányok, amelyek a magyar falusi építészet évszázados tapasztala­taiból eredő tanulságait nyújtanák a magyar építészi karnak. A második füzet ki­tűnő rajzok során világítja meg a bútortervezés alapvo­nalait. A harmadik pedig egy elvi jelentőségű írásmű a modern építészet alapkérdéseiről, szellemes felépítésé­ben, ötletességében bátran odaállítható más országok­ban megjelent hasonló könyvek mellé és szinte bizo­nyítja azt, hogy az olasz építészek tulajdonképpen meny­nyire hivatottak volnának arra, hogy a modern építésze­tet és építési megújhodást, amely ma mindnyájunknak problémája és feladata, a maguk munkájával előbbre vigyék. Épp ezért az olaszul olvasó kartársak figyelmébe kívánjuk ajánlati Ceas füzetét. ICJHK5 165

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék