Tér és forma, 1936 (9. évfolyam)

IX. évfolyam, 12. szám - Egy kis budai bérház

334 Kis bérház Budapesten a Corvin-téren. Tervezték: Lauber és Nyiri. Tolóablakok: Kozmaport. Egy kis budai bérház A budai Corvin-tér a főváros egyik legkedvesebb és város­épífészetileg legsikerültebb formájú tere. Természetszerűen és ösztönösen keletkezett és talán ennek köszönhető, hogy a Fő-utca nem vezet keresztül a téren, hanem melletfe vonul el és így a tér az erős forgalmú és igen szűk utcának egy pihenő pontja. (A magyar városok tereit, a léniával tervezett tereket ugyanis legtöbbször átszeli a forgalmi út!) A Corvin-tér kedvességét két további körülmény is fokozza, az egyik az, hogy a részleteiben ugyan kevéssé ízléses, de tömegében jóhatású Kapucinus-templom egységes lezárást ad déli oldalának, másfelől, hogy a hátterét alkotó Iskola-utca néhány méterrel feljebb kerülf és a be­torkoló Szalag-utca meredekségénél fogva — bármennyire is szerették volna talán a mérnök-városrendezők! — ezt a terrasszerű utcát már nem lehetett lejjebb szállítani. Ami már most a tér körüli házakat illeti, azokban stiláris egységet nehéz volna felfedezni: van ott neoromantika és neorenaissance, háborúelőtti szecesszióval kevert barokk és háború­utáni új-barokk. Annál meglepőbb volt Lauber és Nyiri építészek számára, hogy amikor reájuk hárult az a feladat, hogy a Corvin-tér egyik felkére kis kétemeletes palotaszerű bérházat építsenek, akkor az építési Hatóságok, Bizottságok és Tanácsok kenetteljesen kijelentették, hogy csak akkor engedik meg az építkezést, hogyha a tervezők beleillesz­kednek a tér építészeti stílusába. Csodálatos az, hogy ilyen kikötéseket nem feftek annak idején, amikor Pán József megépítette ú. n. gótizáló stílusban a Kapucinus-templomot, vagy amikor a főváros felépítette a szecesszióval felfrissített barokkstílusú Vigadót! így azután a már elkészült nyugodt, előkelő és a célnak megfelelően komponált homlokzatot a tervezők ú. n. renaissance formákkal voltak kénytelenek ízesíteni. Viszont a ház udvari oldalán, nevezetesen a második emeleti lakásnál a mai építészek elképzeléseivel építettek a mai ember számára. üvegfal: Haas és Somogyi. Fotó: Borsos.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék