Tér és forma, 1937 (10. évfolyam)

X. évfolyam, 7. szám - Dr. Bierbauer Virgil: A Margit-szigeti új Palatinus-strandfürdő

A margitszigeti új Paiatinus-strandfürdő Tervezte: Janáky István. A Margitsziget egy évszázad óta külö­nösen szép és értékes drágaköve annak a koronának, melyet Budapest szépségei alkot­nak. Jelentőségét a tulajdonos, a Fővárosi Közmunkák Tanácsa kezdettől fogva fel­ismerte és mindenkor mindent megtett ez értékek fokozására és kiépítésére. A nagy kezdő lépés a budai dunaágmenti hatalmas feltöltési munka volt, amely megvetette az alapjait a sziget megfelelő felszerelésének, e térnyereség tette lehetővé a fedett uszoda, a pólópálya, a korszerű tenniszpályák és a cen­ter court, valamint az első strandfürdő meg­építéséi', amelyek ma úgyannyira szerves és nélkülözhetetlen alkotóelemei szigetünknek, hogy azok nélkül azt már el sem tudjuk képzelni! Ha ez intézmények nem volnának meg, a sziget nem lenne az, amit ma jelent és képvisel. S maguk az intézmények annyira érzik elhelyezésüknek szükségességét, hogy Le nouveau bain a pleine air sur l'ile de Marguerite á Budapest. Arch.: E. Janáky.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék